Dramatisk nedgang i måkebestanden - nå skal de finne ut hvorfor

Flere forskere er bekymret over måkebestanden. Forskerne mener det er menneskeskapte klimaendringer som har ført til en kraftig nedgang de siste årene.

Hvor er alle måkene om vinteren, og hvilken effekt har klimaendringene på måker. Dette er noe av det som det nå blir forsket på i skjærgården utenfor Mandal og Lindesnes.

Se hvordan måkene blir fanget.

Finn Jørgensen har undersøkt måkene på Sørlandet helt siden tidlig på 1980-tallet. Tallene fra Sørlandet gjør ham bekymret.

– På den tiden talte vi hele 24.000 par med sildemåker. Ved siste telling var det kun 6000 par. Bestanden har gått betydelig tilbake. Det er klart at man blir bekymret da, sier Jørgensen til NRK.

Vil fange og merke måker

Morten Helberg ved Universitetet i Oslo forsker på klimaendringenes effekt på måkebestanden i sin doktorgrad.

Gjennom sitt arbeid har han sett hvilken effekt klimaet har på de ulike måkeartene.

– Forskningen har vist at de forskjellige artene på ulike måter blir påvirket av klimaet. Blir det varmere her, kan det være positivt for noen arter, men uheldig for andre, forklarer han.

Nå har Institutt for Biovitenskap sendt en søknad til Fylkesmannen i Vest-Agder der de ber om å få tilgang til 10 av Vest-Agders sjøfuglereservater for å gjøre vitenskapelige undersøkelser.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Måke

Ved å lure måkene inn i et bur og deretter merke de, kan forskere se nærmere på overlevelse av bestanden.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Vi ringmerke 120 måker

De ønsker å fange og ringmerke 60 sildemåker, 40 gråmåker og 20 svartbaker fordelt over tre år.

Siden 1995 har det vært merket måker med fargeringer i fuglereservater Vest-Agder.

Ved å bruke denne type merking kan man blant annet beregne overlevelse ved å beregne ut fra hvor mange fugler man ser hvert år og hvor mange som faktisk er i liv.

Måke

Denne uvitende måken lot seg lure inn i buret som var plassert rett over reiret.

Foto: Odd Rømteland / NRK
Måke i bur

Her lukkes luken.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Men for å få slike avlesninger forutsetter det at det befinner seg folk i fuglereservatet. Dette løses ved at man bruker såkalte lysloggere som forteller hvor fuglen faktisk befinner seg.

– Ikke negative erfaringer

Helberg ved Institutt for Bioforskning søker dispensasjon for flere fuglereservater i Lindesnes, Mandal og Søgne kommune i sesongen 2014 til 2016.

I søknaden til Fylkesmannen går det frem at det også tidligere har vært drevet tilsvarende fanging i de samme reservatene som en del av en studie med lysloggere.

Bakgrunnen for UiOs studie er et prosjekt som fokuserer på endringer i fugletrekk som følge av klimaendringer.

– Vi har ikke hatt negative erfaringer med fangst og merking av voksne måker, står det i brevet.