Bekymret over høy arbeidsledighet i Arendal

Politikerne er bekymret over at arbeidsledigheten i Arendal nå er på 4,6 prosent og dermed er den kommunen med høyest arbeidsledighet i Aust-Agder. NAV-lederen tror derimot ikke ledigheten vil nå fem prosent.

Geir Svendsen og Einar Halvorsen

Nav-leder Geir Svendsen (t.v) orienterte torsdag om utsiktene i jobbmarkedet fremover. Her sammen med ordfører i Arendal Einar Halvorsen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Geir Svendsen

Geir Svendsen i Nav Arendal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det er vanskelig å si, men akkurat nå er det ikke så mye som tyder på at den vil øke til fem prosent, sier Nav-leder Geir Svendsen.

Torsdag orienterer han om utsiktene fremover. Svendsen legger ikke skjul på at situasjonen i Arendal kommune er utfordrende.

Få industriarbeidsplasser

– Næringsstrukturen i Arendal har forholdsvis få industriarbeidsplasser. Det er nok en utfordring for kommunen, sier Svendsen.

Arbeidsledigheten er fortsatt høyest i bygg – og anleggsbransjen. Svendsen håper dette vil snu.

– Jeg håper det skal gå bedre fremover, men det er nok en generell utfordring for kommunen at det er såpass lite industriarbeidsplasser. Dette har nok også delvis noe med båtbransjen å gjøre og den nedgangen vi har sett der, sier han.

Tror ledigheten vil synke mot sommeren

Hva gjør Nav nå?

– Vi forsøker nå å bringe de arbeidsledige og arbeidsgiverne sammen. Vi kommer blant annet til å arrangere en jobbmesse som vi har arrangert de siste årene. Erfaringsmessig medfører det at ganske mange får jobb, sier Svendsen.

Nav-lederen tror at ledigheten vil synke utover sommeren da byggebransjen får mer arbeid. Deretter vil den stige til dagens nivå på høsten tror han.