Hopp til innhold

Bekymret for voksende selbestand

Han er bekymret over den store forekomsten av sel og mener tellingen av arten må være feil. Det avviser Havforskningsinstituttet.

– Jeg kan fort telle opp mot 30–40 seler på én holme. På lengre turer kan jeg telle opp mot 100 som ligger på holmer og skjær rundt i området, forteller Øystein Løvendahl.

Med bosted i Lyngør i Agder, er han tett på naturen. Det blir turer på sjøen flere ganger i uka, uansett årstid.

Nå er han bekymret for at selbestanden langs kysten av Agder har vokst seg for stor, og at det kan føre til mangel på mat til selene og et nytt utbrudd av selpest.

– Det ville vært forferdelig. Dette er flotte rovdyr, og vi trenger en skikkelig forvaltning og jakt på dem.

I dag er det ikke lov å jakte på sel i Agder.

Øystein Løvendahl

Øystein Løvendahl syns selbestanden langs Sørlandskysten har blitt for stor. Han er redd selene skal få mangel på mat, og at det skal bli nye utbrudd av selpest.

Foto: privat

Løvendahl forteller at han på turer mellom Risør og Grimstad stadig oftere ser sel og at antallet øker.

– Det er noen få og stasjonære kolonier, men de er store, sier han.

Ifølge ham er det mange som deler hans bekymring.

Sel på skjær ved Lyngør, Agder.

Øystein Løvendahl treffer oftere på sel på sine turer i skjærgården. Disse koser seg på et skjær i nærheten av Lyngør.

Foto: Øystein Løvendahl / privat

Seler er sosiale dyr

Forsker ved Havforskningsinstituttet Kjell Tormod Nilssen, er den som har best oversikt over den norske selbestanden.

Han tror mange av selene Løvendahl har observert, egentlig hører hjemme andre steder langs kysten.

Det forklarer han med at seler er veldig sosiale dyr som kan forflytte seg over relativt store avstander. Det fikk forskerne svar på etter å ha GPS-merket fem seler ved ytre Oslofjord.

I løpet av få dager hadde noen av dem forflyttet seg fra Bolærne utenfor Tønsberg, til svenskekysten, og tilbake.

– Utover høsten og på vinteren er de mer på søk etter mat, og oppsøker gjerne nye plasser. Spesielt de unge dyrene kan forflytte seg opp til 10–12 mil, sier Nilssen.

Sealtracking skjermbilde

Fem seler som holder til ved Bolærne utenfor Tønsberg har fått GPS-sporing. Her kan man følge selenes bevegelser.

Foto: Selsporing: Martin Biuw / Havforskningsinstituttet, bakgrunnskart: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cub / Skjermbilde

Steinkobben er vår vanligste kystsel, og det finnes i overkant av 7000 individer langs norskekysten fra sør til nord. På den norske kyststripa langs Skagerrak anslår forskerne at det finnes rundt 900 seler.

– I Agder var det ved siste telling i 2016 ikke mer enn cirka 80 dyr til sammen. 40 i gamle Vest-Agder, og 40 i gamle Aust-Agder, sier Nilssen.

Bekrefter økning

Nilssen bekrefter imidlertid at det har vært en økning av selbestanden de siste 15–20 åra.

– Utbrudd av selpest i hele Skagerrak i 1988 og i 2002, reduserte bestanden med rundt 50 prosent. Nå er bestanden på vei opp igjen, men den er fortsatt for liten til at det kan jaktes på sel på Sørlandet.

Hver sommer drar han og andre forskere ut for å telle seler. De siste årene har de tatt i bruk helikopterdrone. Det gir enda bedre oversikt.

Dronebilde av sel som ligger på svaberg.

Havforskningsinstituttet har de siste årene blant annet tatt i bruk helikopterdroner for å telle sel langs kysten.

Foto: Michael Poltermann / HI

Forrige telling langs Sørlandskysten og kysten av Viken var i 2016.

Til tross for at det snart er fem år siden, har Nilssen liten tro på at bestanden i Agder har vokst noe særlig.

– Det har vi ingen grunn til å tro. Vi får stort sett tall som er sammenlignbare mellom hver telling, sier han.

Det planlegges en ny telling i august 2022.

Kjell Tormod Nilssen, selforsker, Havforskningsinstituttet

Kjell Tormod Nilssen er Norges fremste selekspert. Han mener de har god kontroll på antall seler i Norge, og sier det er positivt at selbestanden er på vei opp igjen mange steder.

Foto: Havforskningsinstituttet

Stoler ikke på tellingene

Løvendahl vil ikke slå seg til ro med svarene fra Havforskningsinstituttet. Han sier han ser omtrent samme antall seler, sommer som vinter.

– Jeg stoler ikke på tellingene. Og jeg stoler ikke på at bestanden får det fokuset den burde hatt.

Kanskje får man mer kunnskap om selen langs Agderkysten neste høst. Da har Havforskningsinstituttet planer om å GPS-merke selene fra kolonien i Lyngør.

Mange seler på skjær ved Lyngør, Agder

– Seler er veldig sosiale dyr, og ligger ofte tett sammen på sine favorittholmer, forteller forsker Kjell Tormod Nilssen. Disse selene har Øystein Løvendahl fotografert på Løktene ved Lyngør.

Foto: Øystein Løvendahl / privat

Les også: Ti seler er døde i Oslofjorden

Les også: Selen har overtatt sommerparadiset Kragerø

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 05 0,54 kr
Dyrest kl. 09 0,62 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,2 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %