Tidlig kjønnsmoden torsk bekymrer forskerne

Havforskningsinstituttet er bekymret for torskebestanden langs Skagerrak-kysten. Nå kan det bli flere begrensninger i fisket.

Se reportasje.

Det blir enklere å få tak i juletorsk lenger vest langs sørlandskysten enn i øst.

Fisker med torsk

Det er fortsatt torsk å trekke vest i Agder.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Havforskere er spesielt bekymret for at torsken gyter mye tidligere, og at den er mye mindre helt øst i Skagerrak enn i vest.

Derfor kan bli aktuelt med flere begrensninger i torskefiske i øst enn i vest.

Langt mellom hver torsk

NRK er med på et tidlig tokt utenfor Farsund for å trekke ti trollgarn.

Her overvåker instituttet bestanden av kysttorsk og andre arter langs Skagerrak-kysten, og samler inn prøver til et internasjonalt genetikk-prosjekt.

Prosjektet er et samarbeid mellom Norge, Sverige og Danmark.

– Toktet i dag er med på å lage en stor dataserie som over tid viser en trend. Etter et visst antall trekk av garn kan man se en trend. Vi får en indikasjon på situasjonen i år, sier forsker Halvor Knudsen ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen.

Torsk

Det er mer torsk i vestre Skagerrak enn i østre del.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Beveger seg mindre

Og en indikasjon er at det er mye krabber og ganske langt mellom hver torsk.

– Torsken er stasjonær. Den beveger seg lite. Eggene holder seg i fjordene. Og vi vet at torsken tilpasser seg lokale forhold. Den gyter på forskjellig tid i Fredrikstad og på Sørlandet. De er større når de gyter på sørlandskysten, sier han.

– Forskjellene er store, så vi kan ganske sikkert si at torsken tilpasser seg. Nå ønsker vi å finne ut om de også har tilpasninger på arvestoff-nivå, sier Knudsen.

Færre i øst

Selv om det ble få torsk er trøsten for folk i Farsund at der er enda færre torsk lenger øst langs kysten.

– Ja, jeg tror vi ender opp med 70–80 torsk på 20 dunker. Det er omtrent som de foregående år. Lenger øst kan du sette 20 dunker og få kun 25 fisk. Og den er mye mindre og blir tidligere kjønnsmoden, sier Havforskeren.

En av årsakene er trolig overfiske.