Bekymret for mangel på intensivsykepleiere

Utviklingen innen en rekke spesialiseringer i sykepleie er bekymringsfull, mener Helse Sør-Øst.

Intensivsykepleiere detalj

Det er frykt for mangel på intensivsykepleiere i framtiden.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Derfor vil helseforetaket nå kartlegge utdanningskapasiteten innen intensivsykepleie ved høyskoler og universiteter i helseregionen.

– Behovet for intensivsykepleiere er stort og økende, sier spesialrådgiver Eirinn Tonje Glattre i Helse Sør-Øst til NRK.

Trenger over 1000

Ragne Quinteros

Ragne Quinteros er fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund.

Foto: Henrik Risdal / NRK
Universitetet i Agder

Har svart: Universitetet i Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ifølge en prognose fra Nasjonal Bemanningsmodell vil det i 2020 være behov for mer enn 1000 flere intensivsykepleiere nasjonalt.

Helse Sør-Øst skriver til regionens utdanningsinstitusjoner at det bør gjøres en innsats nå, for å forhindre en kritisk situasjon om noen år.

Universitetet i Agder er et av utdanningsstedene som har gitt svar til Helse Sør-Øst, og der kommer det fram at UiA har uteksaminert 34 masterkandidater innen intensivsykepleie siden 2012.

– Viktig

Ragne Quinteros er leder for Norsk Sykepleierforbund i Vest-Agder. Hun mener kartleggingen fra helseregionen er en bra ting.

– Jeg synes det er veldig viktig. Fremtidens helsevesen trenger spesialsykepleiere, og vi vet det vil bli stor mangel. Mangelen har vi allerede i dag, sier fylkeslederen til NRK.

Arve Vesterfjell er hovedtillitsvalgt for sykepleiere ved Sørlandet sykehus i Kristiansand, og mener det vil være helt avgjørende å kartlegge behovet for spesialsykepleiere.

– Lokalt er det behov for å utdanne flere enn i dag for å møte framtidens behov, sier Vesterfjell. Han uttrykte bekymring overfor sykehusstyret om tilsvarende forhold allerede i 2015.

Videre prosess

Universitetet i Agder er en av sju utdanningsinstitusjoner som er bedt om å rapportere til Helse Sør-Øst.

I svarene skal de redegjøre for blant annet kapasitet med tanke på antall studenter, rekruttering og økonomi.

Helse Sør-Øst vil når kartleggingen er ferdig be Regionalt kapasitetsutvalg intensivmedisin om å drøfte resultatene og gi råd om videre prosess.