Kaller inn Saint Gobain til møte etter utslipp

Lillesand kommune vil nå diskutere utslippene fra hjørnesteinsbedriften Saint Gobain med bedriftsledelsen.

Kommunen vil diskutere utslippene fra hjørnesteinsbedriften Saint Gobain med bedriftsledelsen. Utslippene blir også tatt opp politisk

Siden januar i år er det målt Svoveldioksid (SO2) i lillesandslufta, og to ganger har den såkalte øvre vurderingsterskelen blitt overskredet. Både beboere og politikere krever nå handling.

Krever tiltak

Lillesand Venstre vil ta saken opp i bystyret og krever tiltak om de høye målingene fortsetter.

– Vi vil kreve at dem som er spesielt berørt av dette, som astmatikere, blir informert. Vi vil vite hvilke tiltak som settes i verk for å redusere utslippene. Dette bekymrer mange innbyggere i Lillesand, sier Petter Natanael Toldnæs, gruppeleder i Lillesand Venstre.

– Ingen fare

Administrerende direktør i Saint-Gobain, Lars Petter Malby, hevder utslippene ikke er farlige.

– Mange undersøkelser er gjort og et utgjør ingen helsemessig fare, men vi forstår at lukten kan være sjenerende og få folk til å lure på hva som er i lufta, sier Malby.

I en e-post til NRK skriver naturforvalter Ole Martin Aanonsen at det ikke har noe å si om det er en rekke for høye utslippsverdier på ett år.

Øvre vurderingsterskel er på 75 mikrogram. Dersom det er mer enn tre overskridelser i tre eller flere år i en femårsperiode, så skal det utarbeides tiltaksprogram. Dette medfører at det ikke vil være noen automatikk i at et slikt program vil kreves utarbeidet på bakgrunn av enkeltverdier som overstiger vurderingstersklene i ett enkelt kalenderår.

Dersom antallet overskridelser er betydelig, eller det er gjentatte overskridelser over 125 mikrogram døgnmiddel, vil vi se på behovet for tiltaksutredning i løpet av/ etter første kalenderår med målinger.

Foreløpig er de høyeste døgnmiddelverdiene som er målt på stasjonen 116,4 (27. april), 90,7 (30. mars), Ingen av målingene overstiger tiltaksgrensen på 125 mikrogram, per nå to målinger over øvre vurderingsterskel.

Likevel vil Lillesand kommune møte Saint Gobain for å drøfte verdiene så langt.

– Kan ikke være sunt

Birte Hansen er en av flere som merker den dårlige luftkvaliteten i Lillesand. Hun kan merke dårlig lukt om natta, og da legger det seg et skittent belegg på utemøblene hennes.

– Det kan jo ikke være noe sunt å puste inn dette, sier Hansen.

Også lillesandsbeboer Torill Haldorsen er bekymra:

– Dette har bekymret oss i mange år. Vi kjenner utslippene på lukta både om kvelden og om natta, sier Haldorsen.