Bekymret for laksebestanden i Nidelva

Nedre Nidelva Elveierlag er bekymret for laksebestanden i Nidelva i Arendal. Siden 2006 er det investert over 40 millioner kroner på tiltak for å bedre laksebestanden, men til nå er det ikke registrert noen vesentlig økning i laksefisket.

Laks

Så langt i år er det fisket 132 laks i Nidelva. Det er altfor lite, mener Elveeierlaget, som er bekymret for laksebestanden.

Foto: Lars Laursen

– Vi ønsker å få gjennomført tiltak mye hurtigere enn det som har vært til nå, sånn at man får igjen for investeringen sin, sier Kjetel Vidar Kittelsen, som er leder av Nedre Nidelva Elveeierlag.

Elveeierlaget sitter i en arbeidsgruppe sammen med Miljødirektoratet, Fylkesmannen, Agder Energi og kommunene.

Men Kittelsen har ikke sett noen positiv utvikling av laksebestanden siden tiltakene startet i 2006, og er bekymret.

– I 2003 satte arbeidsgruppa en målsetting om at vi skulle fange 6000 kilo laks i 2010. Nå er vi i 2017, og vi når kanskje 300 kilo hvis vi er heldige.

Kjetel Vidar Kittelsen

Kjetel Vidar Kittelsen er leder av Nedre Nidelva Elveeierlag. Han er bekymret for laksebestanden i elva, og mener hovedproblemet er for lav vannføring.

Foto: Privat

For lite vann i elva

Kittelsen mener hovedproblemet er at vannføringen i elva er for lav.

– Problemet for Nidelva er ganske sammensatt. Først og fremst så er der for lite vann. Sommervannføring på 5 kubikkmeter per sekund og vintervannføring på 1 kubikkmeter per sekund er altfor lite.

Elveeierlaget mener økt vannføring på nedsiden av Rykene Kraftverk er en forutsetning for å få en god lakseelv. De har bedt Arendal, Grimstad og Froland kommune ta initiativ til å revidere konsesjonsvilkårene til Agder Energi.

Trude Engesland er landbrukssjef i Arendal kommune. Hun bekrefter at det jobbes med en sak som skal legges frem for politikerne, men kan ikke si noe nærmere om når saken skal opp til behandling.

Tror ikke vannføringen er avgjørende

Svein Haugland er fagsjef i Agder Energi. Han forstår frustrasjonen til Elveeierlaget, men er usikker på om vannføringen er så avgjørende som de skal ha det til.

– Det er ingen tvil om at det fanges lite laks på sportsfiske, men hvert år passerer det mellom 700–1200 laks forbi Rykene kraftverk som ikke blir fanget. Sånn sett har jeg forståelse for at elveeierlaget ønsker å fange mer laks.

Svein Haugland - Agder Energi

Fagsjef i Agder Energi, Svein Haugland, er usikker på om vannføringen er årsaken til lav laksebestand.

Foto: Privat

Haugland forteller at det har vært gjort en rekke tiltak de siste tolv årene for å bedre laksebestanden.

I tillegg til kalking, er det blant annet lagt ut gytegrus ved to forskjellige steder i elva, det er etablert laksetrapper, og satt ned et elektrisk gitter på avløpet så laksen ikke kan svømme inn i avløpstunnelen.

Les også: Norges største gytegrusprosjekt

Men Agder Energi ønsker ikke å øke vannføringen.

– Det er veldig viktig for oss å presisere at vi slipper vannet som er krevd. På Rykene har vi de siste årene også sluppet mer vann for å se om det er gunstig for både laksen og laksefiskeren. Men faste endringer av reglementet må skje via myndighetsstyrte prosesser, og må avgjøres av Olje- og energidepartementet.

Elektrisk fiskesperre ved tunnelutløpet på Rygene kraftverk Elektrisk fiskesperre ved tunnelutløpet på Rygene kraftverk

Det er satt i gang en rekke tiltak for å bedre laksebestanden i Nidelva. Blant annet er det installert et elektrisk gitter på avløpet så laksen ikke kan svømme inn i avløpstunnelen.

Foto: Agder Energi / Kjell Inge Søreide