Bekymret for "lærerløse" timer

Lærere ved Kristiansand Katedralskole Gimle slår alarm om det de kaller lærerløse timer.

– Det er dessverre ikke uvanlig, og ofte svært uheldig for elevene, skriver flere tillitsvalgte i et brev til fylkesordføreren.

Hvor er læreren min

Også elever reagerer på at de stadig oftere blir sittende uten lærer i klasserommene. Problemet er landsomfattende. Her fra en demonstrasjon i Oslo.

Foto: Nadir Alam / NRK

Det er representanter for Utdanningsforbundet, Tekna og Norsk Lektorlag som er bekymret for at elever stadig oftere blir sittende uten lærer i klasserommene.

– Lærerløse timer kan bl.a. skyldes sykdom, kurs eller møter, skriver de.

Utnytter situasjonen

– Vi skjønner at små skoler kan ha utfordringer med vikarer i slike situasjoner. Men dessverre: Enkelte skoler utnytter situasjonen. De sparer bevisst ved ikke å sette inn vikar ved lærers fravær. "Timer uten lærer = null i utgifter til lærer".

Kristiansand Katedralskole Gimle

Tillitsvalgte ved Kristiansand Katedralskole Gimle slår alarm om 'lærerløse' timer.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

De tre tillitsvalgte lærerne hevder også at enkelte videregående skoler, også i Vest-Agder, går enda lengre.

– Skolene planlegger på forhånd at elevene ikke skal få det timetallet de har krav på i de ulike fagene. I årsplanen legges det inn fridager som omdøpes til
leksedager, lesedager eller studiedager. Ledelsens utsagn er: "Vi klarer ikke å gi elevene alle timene de har krav på og som læreplanene forutsetter. Vi
tar derfor på forhånd bort 10 timer i alle fag.”

Mister 10 undervisningsdager

Mange elever krever lærer

Også elevene i den videregående skolen reagerer på timer uten lærer.

Foto: Nadir Alam

De tre fagforenings-representantene, Rigmor Stakkeland, Eivind Jørgensen og Floke Bredland mener at elevene totalt i løpet av skoleåret på denne måten kan miste 10 dager undervisning, de fleste i mai/juni.

– Nettopp i denne tiden er mange elever ekstra motivert og vil sikre seg best mulig grunnlag for å prestere til eksamen. Derfor kan enhver time i slutten av skoleåret være svært viktig. Men fremfor å få muligheter til å pynte på karakterene sine, så får elevene "fri".

«Timestjeling»

Også representanter for Elevorganisasjonen har protestert mot lærerløse timer og "timestjeling". De har skrevet brev til Utdanningsdirektoratet og går ikke med på at det kalles opplæring når de blir satt alene i timene eller når muligheten til veiledning er fraværende.

Mange elever krever lærer

Mange elever har demonstrert i protest mot lærerløse timer. Her elever fra Akershus.

Foto: Nadir Alam / NRK

Utdanningsdirektoratet gir elevene medhold. Årstimetallet i fagene er bindende og ufravikelig:

– Opplæringen skal ledes av en lærer. Organisert studiearbeid forutsetter at eleven ønsker å utføre skolearbeidet på den måten. En slik ordning forutsetter at eleven har en forhåndsavtale med faglærer eller rektor om veiledning, heter det i svaret fra Utdanningsdirektoratet.

Ikke i konflikt med regelverket

Bekymringen omkring lærerløse timer har også vært tatt opp i en interpellasjon i fylkestinget i Vest-Agder. Men fylkesordføreren sa da at det ikke er noe som tyder på at situasjonen med lærerløse timer uten alternativt opplegg er så omfattende at det strider mot regelverket.

Hvor er læreren min

Også elever reagerer på at de stadig oftere blir sittende uten lærer i klasserommene. Problemet er landsomfattende. Her fra en demonstrasjon i Oslo.

Foto: Nadir Alam / NRK

De tre tillitsvalgte skriver at rektor ved Kristiansand Katedralskole Gimle har brukt styringsretten og bestemt at undervisningstimetallet i alle fag skal reduseres tilsvarende 10 skoledager på årsbasis – i neste skoleår.

Skal redusere underskudd

– Midlene skolen sparer, skal gå til å redusere skolens driftsunderskudd og til andre oppgaver som skolen i dag ikke får midler til. Men nå skal midlene skaffes ved å ta undervisning fra elevene. Etter vår oppfatning er dette i strid med gjeldende regelverk, skriver de tillitsvalgte lærerne.

– Vil fylkesordføreren i så fall sørge for at denne lovstridige praksisen opphører i Vest-Agder, spør de.

Rektors ansvar

Fylkesordfører Terje Damman sparker ballen videre til rektorene på de videregående skolene. Han understreker at skoleåret skal være slik at elevene får det undervisningstimetallet som læreplanen krever.

Terje Damman

Fylkesordfører Terje Damman har full tillit til at rektor organiserer skolehverdagen i tråd med regelverket.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Det er opp til rektor å sikre at opplæringen blir gitt på en forsvarlig og hensiktsmessig måte, skriver Damman.

– Rektor har ansvar for å tilrettelegge for god og kvalitativ opplæring og best mulig læringsutbytte for den enkelte elev, innenfor de ressurser og praktiske rammer som skolen har tilgjengelig. Det kan bety at skolen, i perioder og på enkelte dager, må organisere opplæringen på en alternativ måte.

Alternativ opplæringssituasjon

Damman skriver at lesedager før eksamen med pedagogisk veiledning og oppfølging er et eksempel på dette.

– Opplæringssituasjonen bortfaller ikke, men organiseres på en
alternativ måte.

Fylkesordføreren avviser at undervisningstimetallet i
alle fag ved Kristiansand Katedralskole Gimle skal reduseres med 10 timer.

– Dette er ikke riktig. Men organiseringen av av opplæringen blir annerledes. Frigitte midler skal brukes til bl.a. ekstra innsats i enkeltfag, ekstra støttegrupper og styrking av norsk for fremmedspråklige.

Damman viser til at den sentrale arbeidstidsavtalen for det pedagogiske personalet legger til rette for varierte arbeidsformer. Midlene som skolen "sparer" skal bl.a. brukes til å redusere skolens driftsunderskudd.

Kristin Halvorsen pressekonferanse samordna opptak

- Lærerløse timer er en uting, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Rektor har ansvar for å sikre at ressursene brukes på en forsvarlig og mest mulig effektiv måte. I så måte har rektor et totalansvar. Men også de ansatte må være med i dialogen for å få til gode løsninger for både elever og lærere.

– Jeg har full tillit til at rektor organiserer skolehverdagen i tråd med lov- og avtaleverk, konkluderer fylkesordføreren i svaret til de tillitsvalgte.

Kunnskapsministeren ber elevene klage

Problemet med lærerløse timer er et kjent fenomen i hele landet. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sa til NRK Dagsnytt torsdag at lærerløse timer er en uting.

– Klag til rektor! Og hvis dere ikke vinner fram der - klag til Fylkesmannen, sier hun til de frustrerte elevene.

Elevstreik

I hele landet har elever aksjonert mot lærerløse timer. Her demonstrer elever i Akershus.

Foto: Nadir Alam / NRK