Bekymra over for mange hummerfiskere

Fritidsfiskerne har trukket hele 80 prosent av årets hummere. Nå er havforskere bekymra over at det er for mange som fisker.

En kraftig økning i ANTALL hummerfiskere, gjør havforskerne bekymret. Under årets fiske er det talt nesten 30 prosent flere teiner i sjøen enn for fem år siden, og dermed tas det også mer hummer.

Se reportasje.

– Vi ser jo at hummerfiske blir mer og mer populært blant folk. Jo flere som fisker, jo mer blir tatt ut av en allerede sårbar art, sier havforsker ved Flødevigen forskningsstasjon, Alf Ring Kleiven til NRK.

Han har talt hver eneste hummerteine i hele Tvedestrand, og har også et godt bilde av hvordan det står til ellers i landet.

Stadig flere fritidsfiskere

hummer

Havforskerne er bekymret over at antallet fritidsfiskere har økt kraftig.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Sammen med fangstrapporter fra fiskere har Kleiven registrert en økning i antall hummerfiskere på rundt 30 prosent de siste fem åra.

– Vi har gjort feltarbeid som viser at det er en økning i fisket, og spesielt blant fritidsfiskerne.

Fritidsfiskerne tar så mye som 80 prosent av hummerne.

Mindre hummer i teinene

Christian Hermansen er en av dem som trakk teinene sine mandag. Men de er ikke like fulle lenger.

– Tidligere i sesongen fikk jeg rundt ti hummer i teinene, men nå begynner det å minke.

Havforsker Alf Ring Kleiven mener restriksjonene som har blitt innført tidligere, ikke har god nok effekt:

– Vi er bekymret over det økte fisket, og det må nye reguleringer til dersom vi skal nå målene om økt bestand.