NRK Meny
Normal

Bekrefter funn av giftige stridsmidler

Forsvaret bekrefter nå at glassflaskene og ampullene som ble funnet på Furulunden i Mandal i januar, innholder kjemisk materiell fra 2.verdenskrig. Eksperter ankommer Mandal mandag.

Ampuller

Beholderne som ble funnet var svært forskjellige i både form og farge.

Foto: Bjarne Uleberg / Privat

– Den ene av de tre materielltypene i funnet inneholder luktesatser, og det har vi ikke vært borti før, sier major ved Forsvarets ABC-skole, Espen Jargren. ABC-skolen er Forsvarets faginstans for beskyttelse mot atom-, biologisk og kjemisk krigføring.

Jargren forteller at tyskerne brukte lukteprøvene for å kunne kjenne igjen dette stridsmiddelet i luften. Denne luktesatsen er ikke funnet før det ble oppdaget i Mandal.

Kompiser gjorde det uvanlige funnet

Det var i 4. januar i år at mandalsmannen Bjarne Uleberg og en kamerat var ute på en av sine mange turer med metaldetektor. Ved Furulunden i Mandal kom de over flere gjenstander som kunne framstå som krigsmateriell fra 2. verdenskrig.

Ampuller

Disse beholderne er nummerert. Foreløpig er det ikke kjent hva de inneholder.

Foto: Bjarne Uleberg / Privat

– En lokalhistoriker har fortalt oss at det var stor aktivitet i Furulunden under krigen, med tysk sykehus og en flyplass, sier Jargren.

– Hva kan konsekvensene bli av disse funnene?

– Det kan være at det ligger mer materiale der, og dersom vi finner mer må kommunen og politi ta fatt i det, understreker Jargren.

Kompisene som fant stridsmidlene tok med gjenstandene hjem og vasket de rene. Funnet bestod blant annet av seks glassflasker i bakelittpakning, en tom glassflaske, åtte små plastampuller fylt med væske og pulver og et antall plastbørster. Detektoren gjorde også utslag på en liten flymodell av metall.

– Ikke håndter dette selv

Ved første øyekast så ikke funnet spesielt farlig ut, men etter å ha gjort litt research på et Facebook-forum, kunne det tyde på at beholderene inneholdt stridsgass.

Ampull

Baksiden av beholderne har forskjellig typer tekst.

Foto: Bjarne Uleberg / Privat

Grunnet usikkerhet om hvorvidt innholdet i flaskene kunne være skadelig eller eksplosivt, ble politiet kontaktet og informert om funnet.

– Agder Politidistrikt rettet en anmodning om bistand til håndtering av funnet til Forsvarets operative hovedkvarter. Eksperter fra Luftforsvarets skolesenter på Kjevik rykket ut og håndterte funnet 5. januar 2017, sier politistasjonssjef i Mandal, Leif R. Vagle.

Nå viser det seg at funnene består av materiell fra tre forskjellige satser brukt av tyske avdelinger under andre verdenskrig,

– I løpet av et par dager vet vi om det finnes mer materiale her, enn det som er funnet til nå, sier Jargren.

Giftampuller - trolig blåsyre

Ampullene ligner på tidligere funn av giftampuller fra 2.verdenskrig, gjort andre steder i landet.

Foto: Bjarne Uleberg / Privat

Det ble funnet et komplett sett med seks glassflasker i bakelittemballasje. Fem av flaskene inneholder meget små mengder kjemiske stridsmidler. En flaske er tom og en litt større flaske inneholder rensemiddel.

Ved funn av slike flasker må de ikke åpnes. Dersom flasker har ligget åpnet eller knust i terrenget eller i jorden, vil innholdet sannsynligvis være fordampet eller brutt ned til mindre farlige stoffer.

– Det er gjort funn etter andre verdenskrig i Furulunden tidligere, men dette er gjort på et område der det ikke ferdes mye folk, sier politistasjonssjef i Mandal, Leif Vagle.