NRK Meny
Normal

Beklager Mælands avgang

Politimester i Agder, Kirsten Lindeberg, ble både overrasket og skuffet over at politidirektør Øystein Mæland går av.

Kirsten Lindeberg

Leder av agderpolitiet, Kirsten Lindeberg, hadde stor tillit til at Mæland skulle gjøre de nødvendige endringer i etaten.

Foto: Terje Sellevold / NRK

– Jeg synes det er veldig beklagelig at Mæland går. Det møtet han hadde med oss politimestere og ledere av særorgan i går var et godt møte. Vi var i fellesskap enige om at nå var vi i ferd med å legge opp en god kurs for arbeidet fremover, sier Lindeberg til NRK.no.

Sluttet opp om Mæland

Politidirektør Øystein Mæland trakk seg fra stillingen få timer etter møtet med landets politimestere på Gardermoen torsdag. Et møte hvor politidirektøren ble vist tillit.

– Vi var klare på at vi hadde stor tillit til han og synes hadde tatt et godt grep på situasjonen, sier Lindeberg.

Var du i utgangspunktet skeptisk til at Mæland skulle fortsette i stillingen?

– Nei det har jeg ikke vært. Jeg synes Mæland fra første stund har virket som en leder som kunne bringe politiet framover. Jeg har, som de fleste politimestere, sluttet opp om han som politidirektør.

Rapporten Mæland bestilte om 22. juli og Gjørv-kommisjonens rapport gir en ulik evaluering av politiets innsats på Utøya og i regjeringskvartalet. Lindeberg ønsker ikke å sette de to evalueringene opp mot hverandre.

– Det som er viktig nå er at Gjørv-kommisjonens rapport er veldig grundig og har en virkelighetsbeskrivelse som vi er enige om å legge til grunn for det videre arbeidet, sier hun.

Overrasket over avgangen

Mæland begrunnet sin fratredelse med mangel på tillit fra justisminister Grete Faremo.

– Tillit fra justisministeren er selvsagt avgjørende for at jeg kan bli værende i min stilling. Når statsråden og andre politikere ikke utvetydig har kunnet klargjøre dette, gjør det umulig for meg å gå videre med dette arbeidet. Jeg har derfor i kveld bedt om å fratre min stilling, skrev Mæland i en pressemelding torsdag kveld.

Lindeberg sier at Mæland å Gardermoen ga et inntrykk av at han var veldig tent på å jobbe videre og at ingenting da tydet på at han kom til å trekke seg.

– Men han var veldig klar på at han måtte vise justisministeren at han var tilliten verdig.

– Fra mitt ståsted og fra andre politimesteres ståsted så var han en direktør som vi gjerne skulle sett hadde kunne fortsette det viktige arbeidet vi hadde foran oss, sier Lindeberg.

Hvem bør overta?

Det som er viktig nå ifølge Lindeberg er at justisdepartementet nå får i gang en ryddig og god prosess og at Mælands etterfølger raskt kommer på plass.

– Bør det være en jurist eller en person med erfaring fra politiet?

– Jeg tror ikke man skal være kategorisk på verken det ene eller andre. Det er en fordel vet jeg at man har drahjelp dersom man har kjennskap til politiet, men det viktigste er at den rette personen kommer.