Bedre kontakt med universitetet

Universitetet i Agder er for lite synlig i byen, mener politikerne i Kristiansand.

Mona Drange

Mona Drange skal bedre forbindelsen Kristiansand-Universitetet

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Universitetet i Agder er for lite synlig i Kristiansand sentrum. Det mener kommunen, som nå har ansatt Mona Drange til å jobbe med å knytte sammen campus og byen.

- Vi ønsker å gjøre universitetet mer synlig i snetrum av Kristiansand, sier Mona Drange.

Både konkrete tiltak, som skilter etc. og annen kontakt er viktige i denne sammenhengen, og det er meningen å arbeide sammen, kommunen, universitetet og samskipnaden.