Bedre hverdag for funksjonshemmede

Aust-Agder fylkeskommune får 14 millioner kroner av staten til forsøket med utvidet transporttilbud for funksjonshemmede. 400 rullestolbrukere eller synshemmede i fylket kan få dekket 200 drosjeturer årlig, sier fylkesordfører Tellef Inge Mørland.

Tellef Inge Mørland