Bedragerisiktet mener medias dekning er skjev

Advokatene til den bedragerisiktede eieren av Olsen Bil A/S, mener politiets håndtering av saken har skapt et ensidig og sensasjonspreget bilde i media.

Olsen Bil Grimstad

Olsen Bil i Grimstad er slått konkurs. Nå er eieren siktet for bedrageri.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Derfor har eieren, Geir Egil Olsen, og forsvarerne Bjørn Rener-Larsen og Lars F. Hvalgård-Bakke sendt en uttalelse til media, der de «..ønsker å danne grunnlag for en mer balansert fremstilling i sakskomplekset i fremtiden.»

Olsen bil bilvrak

Det er registrert 758 biler, eller deler av biler, på bedriftens eiendom på Østerhus. De fleste er fraktet bort for å bli skrotet.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Advokatene skriver at eieren så langt ikke er funnet skyldig i straffbare handlinger, og at han ikke erkjenner straffskyld. Det forholdet mener advokatene bør reflekteres i medias dekning av saken.

Innehaveren selv mener at det foreligger flere faktafeil i medienes dekning, og at det flere ganger er valgt vinklinger som ikke gir et rettvisende bilde. Olsen skriver at han har hatt et stort og seriøst firma som de har forsøkt å drive forsvarlig «i henhold til et komplisert regelverk og i henhold til retningslinjer fra den enkelte bilprodusent.»

– Pålagt taushetsplikt

I pressemeldingen som er sendt til ulike medier skriver advokatene: «Olsen og vi som hans forsvarer har grunnet at politiet har pålagt forsvarer taushetsplikt om innholdet i dokumentene, lukkede rettsmøter og varetektsfengsling med restriksjoner ikke hatt reell anledning til å konferere om saken, eller å kommentere den løpende i media. Dette har medført at bildet som har blitt skapt i media har blitt ensidig og tidvis sensasjonspreget», skriver advokatene.

De mener den massive og ensidige forhåndsomtalen har vært belastende, både for innehaveren, hans nærmeste og de tidligere ansatte i Olsen Bil AS.

Politiet sier at det vil ta flere måneder før forholdene rundt Olsen Bil i Grimstad er ferdig etterforska. Det er registrert 758 biler, eller deler av biler, på bedriftens eiendom på Østerhus. De fleste enhetene er fraktet bort for å bli skrotet.

Forsikringsbiler

Innehaveren av er siktet for bedrageri. Olsen Bil i Grimstad etterforskes for å ha satt sammen kondemnerte biler på en ikke forskriftsmessig måte. Bedriften skal ha basert store deler av driften på oppkjøp av forsikringsbiler som igjen har blitt reparert eller sveiset sammen for salg.

Politiet sier det vil ta flere måneder før forholdene er ferdig etterforsket. Det er registrert 758 biler, eller deler av biler, på bedriftens eiendom på Østerhus. De fleste er fraktet bort for å bli skrotet.

Statens vegvesen har varslet at biler, som er kjøpt gjennom bedriften, kan bli innkalt til kontroll og i verste fall bli avskiltet inntil feil og mangler er rettet opp.

Alle kan gjøre feil

Fredag ble siktede løslatt fra varetekt, og har nå fått muligheten til å gi sin versjon av den omfattende historien.

Ronny Aateigen Andersen

Leder av økonomiavsnittet i Agder politidistrikt, Ronny Aateigen Andersen.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Han viser til at Olsen Bil AS var en av mange som har kjøpt skadde biler fra blant annet forsikringsselskaper, for å reparere disse og selge dem videre.

Eieren innrømmer at det kan ha blitt begått feil, men viser til at alle i bransjen kan gjøre det fra tid til annen, og fortsetter: «Jeg har likevel ingen grunn til å tro at det er flere feil ved bilene fra Olsen Bil AS enn ved bilene fra andre aktører i bransjen.»

NRK har snakket med politiets påtalejurist i saken, Geir Magne Søfteland, som ikke ønsker å kommentere påstandene fra Olsen og hans advokater. Det vil heller ikke leder av økonomiavsnittet i Agder politidistrikt, Ronny Aateigen Andersen.