Hopp til innhold

Bedehussaken: Ber kommuner vurdere pengestøtte

En homofil mann nektes å delta i kor- og ungdomsarbeid ved Iveland bedehus. FRI Sør oppfordrer kommuner til å prioritere økonomisk støtte til organisasjoner som ikke diskriminerer.

Iveland bedehus

Mannen ble i fjor tvunget til å trekke seg som leder av lovsangteamet ved Iveland bedehus fordi han levde i et homofilt forhold. Nå har mannen blitt nektet å delta i kor- og ungdomsarbeid ved bedehuset.

Foto: Line Haus / NRK

– Vi tror det er vanskelig for innbyggere å se at kommunens og fellesskapets midler går til å støtte organisasjoner hvor noen blir diskriminert, sier Anna Charlotte Larsen, leder for FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Sør (FRI Sør).

I forrige uke kom det frem at hele lovsangteamet på Iveland bedehus slutter i protest mot at den homofile mannen nektes verv i sang og ungdomsarbeid.

Anna Charlotte Larsen

Arenaer som er offentlig finansiert bør være et sted som oppleves som tilgjengelig og inkluderende for alle, mener Anna Charlotte Larsen i FRI Sør.

Foto: Privat

Les også:

Applauderer ordfører

Etter hendelsen sa Iveland-ordfører Gro Anita Mykjåland at hun ønsker å se folk kjempe for inkludering. Dette utsagnet støtter Larsen.

– For vår del er det viktig å ha ledere som tør å si at det er dette samfunnet jeg ønsker meg. Hun ser at det er en vanskelig og trist sak, men at hun likevel tør å si at hun ønsker et samfunn som er inkluderende for alle – det applauderer og heier vi på.

Larsen understreker at FRI ikke ønsker å trekke støtten til frivillige eller religiøse organisasjoner, men at offentlig støttede arenaer bør oppleves som inkluderende for alle.

– For de av oss som er homofile og kristne, må det å skulle velge mellom tro og seksualitet, som begge er grunnleggende viktig, oppleves som et umulig valg. Et valg man kanskje ikke burde stilles overfor i dagens samfunn.

Anna Charlotte Larsen
Gro-Anita Mykjåland

– Jeg skulle gjerne sett at Iveland bedehus og folkene der nå stod fram og sa at alle skal få lov til å være med og delta aktivt, sa Iveland-ordfører Gro Anita Mykjåland til NRK i forrige uke.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Stiller spørsmål ved finansiering

– Det handler ikke om homofili, men om retten til å hive ut personer som ikke passer inn i en religiøs overbevisning, sier Dag Øistein Endsjø. Han er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har fått med seg saken på Iveland.

Dag Øistein Endsjø

Dag Øistein Endsjø er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Foto: Universitetet i Oslo

Ifølge Endsjø er ikke religiøs homofobi i juridisk særklasse, men likestilt med for eksempel religiøs rasisme, både juridisk, menneskerettslig og i henhold til religionsfrihet.

Han legger til at likestillings- og diskrimineringsloven gir trossamfunn rett til å forskjellsbehandle mennesker – dersom de er religiøst begrunnet.

I Iveland har både innbyggere og politikere protestert mot avgjørelsen. Varaordfører Sig Tove Aasen stilte i Fædrelandsvennen spørsmål ved hvorvidt kommunen kan fortsette å støtte bedehusets lag og foreninger økonomisk.

Ifølge Endsjø kan staten kutte støtte religioner som diskriminerer.

– Men da må staten også sluttet å gi til Den norske kirke, fordi de fremdeles tolererer homo- og kvinnediskriminering – selv om det er minoritetssyn.

Sig Tove Aasen

Varaordfører i Iveland kommune, Sig Tove Aasen, stiller spørsmål ved hvorvidt kommunen skal fortsette å støtte bedehuset med kulturmidler.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vanskelig sak

Ifølge Margrethe Søbstad i Likestillings- og diskrimineringsombudet, er forskjellsbehandling på grunn av seksuell orientering forbudt, også for trossamfunn. Men forskjellsbehandling er unntaksvis lov, dersom den er religiøst begrunnet, saklig, nødvendig og forholdsmessig.

I hver enkelt sak må retten til tros- og livssynsfrihet og retten til å ikke bli diskriminert på grunn av seksuell orientering da veies opp mot hverandre,

– Da er det vanskelig å vite hvor grensa skal gå uten å gripe for langt inn i de ulike rettighetene, sier Søbstad.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 05 0,54 kr
Dyrest kl. 10 0,61 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %