Ny dødsbrann etter brannsikring for fem millioner ved omsorgssenter

En kvinne (78) døde etter en brann ved omsorgssenteret Berge gård i Grimstad onsdag. Dette er den andre dødsbrannen på fem år ved omsorgssenteret.

Brann Berge gård

Brannvesenet var raskt på stedet da det begynte å brenne onsdag.

Foto: Camilla Hovstø/Grimstad Adressetidende

Kvinnen ble først sendt til akuttmottaket i Arendal, for så å bli umiddelbart fraktet til Haukeland Universitetssykehus i Bergen, men livet stod ikke til å redde.

Årsaken til brannen er fortsatt ikke kjent, men ifølge Terje Gundersen, politistasjonssjef i Grimstad, startet den inne i beboerens leilighet.

– Sannsynligvis har den startet i en stol, men årsaken til brannen er uklar. Det vil vi få tydeligere svar på i den pågående etterforskningen, sier Gundersen.

Kvinne døde i 2013

For fem år siden rykket brannvesenet ut etter melding om brann ved det samme omsorgssenteret. Da døde en 48 år gammel kvinne. Nå varsler fylkeslegen i Aust-Agder tilsyn.

– Alle hendelser i tjenestene som medfører alvorlig personskade blir fulgt opp tilsynsmessig. Det vil også gjelde her, skriver fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen i en SMS til NRK.

Også brannen i 2013 startet på rommet til en av beboerne. Arne Værland, enhetsleder ved Berge gård, er svært trist over at noe sånt har skjedd på nytt.

– Slike hendelser er traumatiske og det sitter i oss. Den gang ble det håndtert og folk ble ivaretatt på en god måte. Det vil si at vi også denne gang vet veldig godt hvordan vi bør følge opp både ansatte og beboere. Vi har gode rutiner på oppfølging og det er naturligvis veldig viktig, sier Værland.

Kvinne omkom i brann

En 48 år gammel kvinne døde i en brann ved det samme omsorgssenteret i 2013.

Foto: Baard Arvid Larsen / Homdal & Larsen AS

Tilsynsrapport avdekket flere feil

I januar 2017 ble det gjennomført tilsyn ved Berge gård. Da ble det avdekket flere avvik som verken var fulgt opp eller utbedret etter tilsvarende tilsyn i 2015 og 2016. Det ble blant annet påpekt manglende sprinkleranlegg.

Ifølge Agderposten ble det vurdert fra tilsynsmyndighetens side om hvorvidt det skulle nedlegges forbud mot bruk av deler av bygget, siden det var i strid med gjeldende bygge- og brukstillatelse.

Etter tilsynet i 2017 bevilget Grimstad kommune fem millioner kroner for å bedre brannsikkerheten ved bygget. Dette ble gjort ved å installere sprinkleranlegg i hvert enkelt rom. Før dette ble klart ble bemanningen økt gjennom egne brannvakter.

Rett før sommeren i år var sprinkleranlegget på plass i hele bygget.

– Etter at vi bruste litt med fjærene og gikk strengt inn med virkemidler, så har bygningseier til slutt oppfylt pliktene sine. Det er tross alt tunge økonomiske investeringer, så det tar tid å få politisk tilslutning til disse vurderingene, sier varabrannsjef Eirik Evensen.

Eirik Evensen

Eirik Evensen, varabrannsjef i Grimstad.

Foto: Joachim Constantin Høyer / NRK

Omfanget kunne ha vært større

Hvis ikke deres vurderinger om installasjon av sprinkleranlegg ikke hadde blitt fulgt, frykter Evensen de kunne stått ovenfor et betydelig større brannomfang.

– Anlegget fungerte akkurat som det skulle. Hvis ikke kunne det blitt en betydelig bygningsbrann. I lignende omsorgsboliger i andre kommuner vil man finne flere tilfeller hvor det ikke er sprinklet eller tatt tak i, sier Evensen.

Politiet bekrefter at de er kjent med at det tok lang tid før Grimstad kommune fikk på plass sikringstiltak, til tross for at brannvesenet allerede i 2015 påpekte kritiske mangler under tilsyn.

Politistasjonssjef Terje Gundersen understreker at politiet ikke har noe grunnlag til å slå fast at onsdagens brann oppstod på grunn av manglende brannsikring.

– Det vil være en del av etterforskningen videre, men akkurat nå kan vi ikke si at dette skyldtes manglende tiltak eller feil løsninger, sier Gundersen.

Vil følge opp beboere

Grimstad-rådmann Tone Marie Nybø Solheim er oppmerksom på hvor belastende disse hendelsene er for både de ansatte og beboerne.

– Dette er en sterk opplevelse for alle som har opplevd dette før. Alle som trenger det, vil få den oppfølgingen de har behov for, sier Solheim.

– Har pårørende eller beboere ønsket å flytte eller satt spørsmålstegn ved sikkerheten på Berge gård?

– Jeg har ikke fått beskjed om det foreløpig, men jeg regner med at det er noen som vil ha behov for å få en trygghet om at det er systemer som fungerer hos oss.

– Saken er nå overlatt til politiet, sier Grimstad-ordfører Kjetil Glimsdal når NRK tar kontakt fredag ettermiddag.

– Dette er andre gangen en beboer omkommer i en brann ved Berge gård. Hva tenker du om det?

– Det er dypt tragisk at en beboer omkommer slik. Alt dette skjer selv etter at vi har gjort tiltak, er også meget trist, sier han.