Båtforening fikk kommunalt sjokkgebyr

Rolf Anton Groos i Grimstad Motorbåtforening trodde knapt sine egne øyne da han fikk et saksbehandlingsgebyr på 72 000 fra kommunen etter søknad om en ny båthavn.

Rolf Anton Groos

Rolf Anton Groos i Grimstad Motorbåtforening viser stedet der de sårt etterlengtede båtplassene skal komme i Vikkilen.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Den frivillige organisasjonen ønsker å etablere 60–70 båtplasser innerst i Vikkilen, og gebyret er bare ett av flere de kan vente seg fra kommunen i saken.

– Uforståelig

Det er store problemer med å skaffe nok båtplasser i Grimstad og motorbåtforeningen har i dag 13 års ventetid. Kommunen har stadig oppfordret den frivillige organisasjonen om å sette i gang nye prosjekter, og det gjelder også det planlagte båtanlegget i Vikkilen.

– Vi syns det er merkelig at kommunen vil gi oss en så stor regning når vi faktisk prøver å hjelpe innbyggerne i tråd med det kommunen ønsker selv, sier Groos.

Grimstad Motorbåtorening, klagebrev

Båtforeningen har sendt klage på gebyret som de mener er altfor høyt.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Han sier han måtte lese summen flere ganger før han skjønte at det var riktig.

Denne utgiften gjør et stort økonomisk inngrep i prosjektet vårt og det gjør at båtplassene blir dyrere for medlemmene.

– Ikke selvkost

Groos kan ikke forstå at det koster kommunen over 70 000 kroner for å saksbehandle et så pass beskjedent prosjekt.

– Dette er et såkalt behandlingsgebyr, i tillegg kommer et arealgebyr som vi får senere.

Grimstad Motorbåtforening har nå sendt et klagebrev til kommunen der de ber om å få redusert gebyrene.

– Det er et selvkostprinsipp i kommunen, men her tror jeg de tjener penger på en frivillig organisasjon, mener Groos.

Han har også hørt om andre som har mottatt skyhøye gebyr for mindre prosjekter i Grimstad.

Må gjøre noe

Påtroppende varaordfører i Grimstad, Per Svenningsen fra Arbeiderpartiet, er enig i at kommunen har en del urimelige gebyrer, og mener det må skje endringer.

Per Svenningsen

Nyvalgt varaordfører, Per Svenningsen (Ap) mener gebyr-regimet i kommunen må endres.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det kommer en hel del klager på gebyrer inn til kommunen, og det er åpenbart at systemet er modent for endringer, sier Svenningsen.

Administrasjonen har allerede varslet en gjennomgang av gebyr-regimet, og varaordføreren mener det er spesielt urimelig at frivillige organisasjoner som båtforeningen, rammes så hardt.

Administrasjonen i kommunen har foreløpig ikke svart på henvendelsene fra NRK.

Grimstad gjestehavn

Det er lange køer for å få båtplass i Grimstad.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet