Barnevernsprosjekt får mer penger

Regjeringen vil videreføre bevilgningen på 1,2 millioner kroner til forsøksprosjektet «Tverretatlig akuttjeneste for barn og unge» i Kristiansand. Prosjektet er et samarbeid mellom barnevernstjenesten og Sørlandet sykehus. Prosjektperioden varer ut 2019.