Barnevernet: – Ferier byr ofte på problemer

Det har vært en markant økning i antall bekymringsmeldinger til barnevernet. De fleste handler om vold, overgrep, rus og samværsproblemer.

Children playing

Når skolen er over, blir det av og til trøblete for barnet.

Foto: MYCHELE DANIAU / AFP

Barnevernet, Kirkens SOS og Alarmtelefonen for barn og unge opplever alle at ferien er høytid for bekymringsmeldinger om barn som lider under omsorgssvikt.

Lytter mer på barnet

Monica Brunner

Monica Brunner er leder i Barnevernet Kristiansand.

Foto: Privat

– I dag snakker vi langt mer direkte med barna enn for 10 år siden. Før forholdt vi oss mer til voksenverden. Nå er barnet hovedpersonen, sier leder i Barnevernet Kristiansand, Monica Brunner.

Særlig ferier kan være krevende for barnefamilier. Én av foreldrene kan føle på savn, en annen kan føle at den ene parten ikke er i stand til å ta vare på og følge opp barnet i ferien.

– Samværskonflikter er en stor del av meldingene. Foreldrene som ikke kan samarbeide. Grunnen til at dette skjer rundt ferier er nok at det merkes når barnet ikke har andre arenaer de kan være på, de må ofte være der det er en konflikt.

Monica Brunner

Bekrefter trenden

  • I juni i 2016 kontaktet 650 personer Alarmtelefonen for barn og unge.
  • I 2017 har det i samme periode vært 756 henvendelser.
  • Snittalder på innringerne var 13–15 år, men også eldre personer ringer inn.

– Vi får en del flere henvendelser knyttet til samværskonflikter før sommerferien. Ofte er det foreldre som ringer og ønsker råd fordi partene ikke blir enige om hvor lenge barna skal være hos den andre på ferie.

Leif Jarle Theis

Leif Jarle Theis i Kirkens SOS.

Foto: Tim Wassmo / NRK

Generalsekretær i Kirkens SOS, Leif Jarle Theis, sier at også barn ringer dem i forkant av ferien for å snakke om samværsproblemer med foreldrene.

– De fleste benytter seg av chatten vår rett før ferien, fordi de vet at de vil få mindre tid til dette når ferien har startet. Det handler ofte om forhold til foreldrene. At de ruser seg og er voldelige.

Han sier at økningen skjer før sommerferien, men også i tilknytning til påska og jula.

Flere saker undersøkes

En fersk undersøkelse fra SSB viser at barnevernet på landsbasis fikk 58.300 bekymringsmeldinger som gjaldt 52.100 barn i 2016. Dette er en økning på 7 prosent fra året før, og dermed en av de største økningene på lang tid.

– Økningen i antall bekymringsmeldinger handler om fokuset på barn og rettighetene deres. Folk er blitt bevisst på hvor skadelig det er for barn å vokse opp i hjem hvor det er stor grad av omsorgssvikt, sier Monica Brunner.

Også den offentlige meldeplikten har fått mer fokus, og Brunner tror at det ikke lenger finnes folk som jobber i relevante yrker som ikke er klar over at de er pliktet til å si ifra.

– Nå må barnevernstjenesten i større grad undersøke alle meldingene som kommer inn på egen hånd, i stedet for å involvere andre hjelpetjenester.

ssb

Antall behandlede saker har økt enda mer enn antall innmeldte saker.

Foto: SSB