Barnevernet blir styrket

Barnevernet i Lillesand blir styrket med én ny stilling. Det skjer etter flere medieoppslag om krise i etaten.

Barnevernets ledelse sier at en ny stilling er bra, men ikke nok til å løse problemene.

Barnevernet i Lillesand prioriterer bare de mest alvorlige sakene på grunn av arbeidspress og sykdom.

Halvparten av de ansatte er sykmeldte.