Barnevernet avviser kritikk

Barnevernet i Kristiansandsregionen avviser politiets anklager om at overgripere og voldsmenn slipper straff fordi alvorlige bekymringer om vold mot barn ikke blir meldt til politiet.

Monica Brunner

Lederen for barnevernet i Kristiansandsregionen, Monica Brunner.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Lederen for barnevernet i Kristiansandsregionen, Monica Brunner står fast på at politiet og barnevernet har ulike oppgaver i barnevernsaker.

– Jeg synes det er leit at vi får et såpass kvasst brev som vi har fått fra politiet, sier hun.

For et par uker siden fortalte NRK at Agder politidistrikt og Statens barnehus i Kristiansand anklager barneverntjenesten i Kristiansandsregionen for aktivt å hindre anmeldelser.

Forstår frustrasjonen

Politiet mener barnevernet etterforsker saker og avhører barn selv. Dermed frykter de at avgjørende bevis derfor går tapt og at barns rettssikkerhet ikke blir ivaretatt.

Ingrid Thorsen

BEKYMRET: Politiadvokat Ingrid Thorsen mener barns rettssikkerhet står på spill.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Å ta seg tid til drøfting, kartlegging og vurdering er med på å trygge rettssikkerheten til barnet. Vi må ikke komme dit at det er automatikk i å sende anmeldelser, mener Brunner.

Hun forstår likevel politiets bekymringer på barnas vegne.

– Jeg har forståelse for at politiet kan bli frustrert og oppgitt hvis de ikke får alle anmeldelsene de mener de burde hatt. Vår agenda er å ivareta hvert enkelt barn, sier barnevernslederen.

Barnevernet: – Vi har en jobb å gjøre

I et tilsvarsbrev til politiet i Agder erkjenner lederen for barneverntjenesten at politiet og barnevernet har ulik oppfatning av hva som defineres som vold i barnevernsaker.

– Jeg tror vi har en jobb å gjøre med å tørre å nyansere begrepet vold. Det er, og må være, forskjellige reaksjoner på meldingene som kommer knyttet til vold, sier Brunner.

Barneverntjenesten i Kristiansandsregioen vil nå ta kontakt med politiet og fylkesmannen for et felles møte om barnevernet.

– Nå ser vi frem til den nye veilederen og retningslinjene som kommer høsten 2016. Det er nedsatt en arbeidsgruppe nasjonalt som arbeider med dette vanskelige fagfeltet, sier hun.

vold
Foto: Colourbox / colorbox.com