Blant de beste barnehusene i landet

Av landets elleve barnehus kommer barnehuset i Kristiansand nest best ut, blant annet når det gjelder å gjennomføre avhør raskt.

Anne Lise Farstad

Anne Lise Farstad er leder på barnehuset i Kristiansand.

Foto: Cathrine Mjøs Sviggum / NRK

– Det er en svært god utvikling. Vi er svært fornøyd med å ha fått til en ordning som sikrer at barn blir avhørt så raskt som mulig, sier politiadvokat Ingrid Thorsen i Agder politidistrikt.

Barnehuset i Kristiansand ble etablert i 2008. Den gangen kunne det gå opptil 60 dager fra politiet ble kjent med en sak, til det første avhøret ble holdt.

Nå gjennomføres de fleste avhør i løpet av få dager.

Barnehuset er et tilbud til barn som selv har vært utsatt for vold og overgrep, eller vært vitner til en lignende hendelse.

Ingen ventetid

Tidligere har saksgangen gått tregt på grunn av lang ventetid. Nå kan avhørene gjennomføres fortløpende.

– Avhørene gjennomføres såfremt barnet kan møte, sier Thorsen.

Ingrid Thorsen

Politiadvokat i Agder politidistrikt, Ingrid Thorsen.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Nå er hovedregelen at det første avhøret skal gjennomføres innen en uke. I september ble 85 prosent av avhørene gjennomført innen fristen.

I oktober var prosentandelen noe lavere, men fortsatt så høy at Barnehuset i Kristiansand var nest best i landet.

Dersom noen av avhørene utsettes, er det fordi barnet er forhindret fra å møte, eller at det er uheldig for saken av hensyn til barnet

Faste jurister

Det siste året er det gjort flere endringer for å forbedre situasjonen ytterligere.

– Vi har faste jurister som bare jobber for å tilrettelegge for avhør av barn, sier Thorsen.

I tillegg er spesialutdannede etterforskere og en egen avhørskoordinator hentet inn for å koordinere alt det praktiske rundt et avhør.

Stadig flere saker

I 2015 ble det gjennomført 285 avhør på Barnehuset. Til nå i år er antallet over 400. Ifølge Thorsen er det to grunner til det økende antallet saker.

Agder politidistrikt

Agder politidistrikt.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

På den ene siden skyldes det at flere anmelder seksuelle overgrep. I tillegg er det mindre tabubelagt enn tidligere.

Økningen i antallet saker går også utover ressursbruken.

– Vi er helt på grensen av hva vi kan tåle med dagens ressurser, avslutter Thorsen.