Unikt samarbeid for å avdekke vold og overgrep mot barn

Nå jobbes det for å få tannleger inn i Barnehusene i Norge. Det har vist seg å være viktig i arbeidet med å avdekke vold og overgrep mot barn.

Hos tannlege, Statens Barnehus, Trondheim

AVDEKKER OVERGREP: Tannlegers kunnskap er viktig for å avdekke vold og overgrep mot barn.

Foto: Øystein Eldholm/NRK

– Publisert litteratur viser at over 50 prosent av volden som utøves, kan være utøvd mot hals- og hoderegionen. Tannleger har en god mulighet til å avdekke dette.

Det sier overlege ved Sørlandet sykehus og medisinsk sakkyndig ved Statens Barnehus i Kristiansand, Unni Mette Stamnes Köpp.

I 2011 kom den første tannlegen inn i et Barnehus her til lands. Det var et prøveprosjekt ved Barnehuset i Kristiansand. Samtidig ble det påbegynt et arbeid med å utforme en prosedyre som skulle sørge for å bedre kunnskapsgrunnlaget for tannlegeundersøkelser av barn som er utsatt for vold og overgrep.

Siden da har prosedyren blitt testet ut ved seks barnehus. Konklusjonen er at den er nyttig, samt at tannleger bidrar i arbeidet med å avdekke vold og overgrep.

En ny måte å jobbe på

Det er grunnen til at det nå jobbes for å få tannleger inn i de 11 barnehusene i Norge. Seks av dem har det allerede. Köpp sier at det er en helt ny måte å jobbe på og at det er unikt.

– Så vidt jeg vet er vi de eneste som har tatt tannleger inn i barnehusene, av de landene som har et slikt tilbud, sier hun.

Ifølge Köpp er grunnen til at tannleger er viktig i dette arbeidet, fordi de har bedre kompetanse på tenner, skademekanismer, brudd og ikke minst karies.

Hun mener det gjør tannleger i stand til å gjøre funn barneleger kanskje ikke klarer.

Unni Mette Stamnes Köpp

Overlege ved Sørlandet sykehus og medisinsk sakkyndig ved Statens Barnehus i Kristiansand, Unni Mette Stamnes Köpp, har vært med på å lage prosedyren som har blitt et viktig redskap.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Avrevet leppebånd, bloduttredelser og tenner slått ut av stilling

Prosedyren som er utviklet ved Sørlandets sykehus i samarbeid med Barnehuset i Kristiansand, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst og det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, skal være en hjelp i arbeidet.

Den inneholder blant annet tips om hva man skal se etter.

Det kan blant annet være fysiske skader som avrevet leppebånd, bloduttredelser på innsiden av kinn, tenner som er slått ut av stilling, samt brukne og utslåtte tenner. Hår som er revet ut eller merker på eller bak ørene, kan også være tegn på at noe er galt.

Tegn på vold

Köpp viser fram et bilde med en skade som kan være tegn på tvangsforing. Her er leppebåndet avrevet.

Foto: Geir Ingar Egeland

– Vi blir stadig bedre

Prosedyren er også tilgjengelig for tannleger som ikke jobber med dette feltet til daglig. Slik kunnskap er viktig, mener tannlege Kari Torsvik Steinsvåg.

– Vi i tannhelsetjenesten ser barna regelmessig, så det er veldig viktig at vi er rustet til å oppdage tegn på vold og overgrep, sier hun.

Steinsvåg tror tannleger kan kvie seg for å slå alarm når det er ting de reagerer på og sier at de må bli flinkere til det.

– Har dere vært klar over at dere har en så viktig rolle i å avdekke vold og overgrep hos barn?

– Vi blir mer og mer oppmerksomme på det og vi blir stadig flinkere, sier hun.

Ifølge SSB får barnevernet hvert år flere hundre bekymringsmeldinger fra tannhelsetjenesten.

Kari Torsvik Steinsvåg

Kari Torsvik Steinsvåg mener kunnskapen som kommer fram om tannlegers rolle i å avdekke vold og overgrep mot barn, er viktig.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK