Barn sykler mindre

Overbeskyttende foreldre har skylda for at barn ikke sykler oftere. Det mener Merete Lund Fasting, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Det er mindre sykling nå enn for tjue år siden, viser en undersøkelse utført av Urbanet Analyse.

Travle foreldre får skylda for at barn sykler mindre.