NRK Meny
Normal

– Mange barn sliter psykisk på grunn av familien

Flere tusen barn og unge i Kristiansand sliter med egen psykisk helse på grunn av rus- og psykiske problemer i nærmeste familie. Eksperter er bekymret for situasjonen til barna.

Depresjon

Mange barn i Kristiansand opplever rus og psykiske problemer i sin nærmeste familie.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det kan få dramatiske konsekvenser for barn og unge som vokser opp i familier som er preget av rus og psykisk sykdom.

Det sier familieveileder Per Øyvind Lindgren i Kristiansand kommune.

Han anslår at cirka 4000 barn og unge i Kristiansand under 18 år har noen i sin nærmeste familie som har psykiske problemer.

Og barna kan oppleve ulike problemer i forhold til sin egen livssituasjon.

– Barna kan få problemer med hverdagslige ting som for eksempel å konsentrere seg på skolen, og det kan være at barna også bekymrer seg for hvordan foreldrene har det. Mange av barna tar mye ansvar hjemme for søsken og for mamma og pappa, og for noen kan det også være vanskelig å fortelle vennene sine om situasjonen. Det er ikke lett for barna å fortelle andre om situasjonen, og det er ikke lett for andre å forstå hvordan de har det, sier Lindgren.

– Må tas på alvor

Per Øyvind Lindgren

Familieveileder Per Øyvind Lindgren er bekymret for barn som sliter med rus og psykiske problemer i sin nærmeste familie.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

I tillegg anslår familieveilederen at cirka 1000 barn og unge har noen i sin nærmeste familie som har et rusproblem.

Denne situasjonen må nå tas på alvor, sier Lindgren.

– Dette er noe vi absolutt bør ha stor oppmerksomhet på. Vi ser at psykiske lidelser og psykiske problemer og ikke minst rusproblemer er noe flere i befolkningen sliter med. Skal man forebygge her så er det viktig å komme tidlig inn med hjelp, og det er viktig å rette oppmerksomheten mort barn og unge, ikke minst de barn og unge som vokser opp med dette hjemme, sier Lindgren.

Økende problem

Familieveilederen i Kristiansand sier det er et økende problem at barn og unge sliter med egen psykisk helse på grunn av rus- og psykiske problemer i den nærmeste familie.

– Ulike rapporter og undersøkelser melder om at dette er et økende problem, sier han.

Lindgren mener det er viktig at hjelpeapparatet kommer tidlig inn for å avlaste og støtte barn og unge som strever med sin egen psykiske helse.

– Det er kjempeviktig. For disse barna lever med en stor belastning hjemme. De lever med ansvaret for søsken og sine foreldre. De bekymrer seg og de går glipp av viktige ting i forhold til venner. Det er derfor viktig å komme tidlig inn med hjelp, oppdage dette og gi den støtten som disse barna trenger, sier han.

Det offentlige hjelpeapparatet har flere verktøy som kan settes inn, men det aller viktigste verktøyet er voksne som bryr seg.

– Det aller viktigste er at de voksne bryr seg, og når vi får en bekymringsmelding fra noen, så er det viktig å gjøre noe med den. Det kan være å snakke med de det gjelder, eller henvise til annen type hjelp som barnevernet, helsestasjon og familiesenter. Men det aller viktigste er å vise at man bryr seg, avslutter Lindgren.