Hopp til innhold

Vennskapstall gir håp: – De aller fleste har det veldig bra

De fleste barn på mellomtrinnet har minst én god venn de kan betro seg til, viser en ny nasjonal rapport. 11-åringene Hedda, Erle og Tomine kjenner seg igjen.

Hedda Dehli Frøstrup (t.v.),Erle Meyer Norschau og Tomine Osa Sivertsen.

Venninnene Hedda Dehli Frøstrup (t.v.), Erle Meyer Norschau og Tomine Osa Sivertsen har badet masse, overnattet og vært på byturer sammen i sommer.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

– Jeg har mange gode venner og en fin familie. Det gjør at jeg har det bra, sier Erle Meyer Norschau (11).

Hun og de jevngamle venninnene Hedda og Tomine er straks klare for skolestart i 6. klasse og godt fornøyde med egen hverdag.

Venninnene fra Arendal gjenspeiler dermed flertallet av norske barn i alderen 10- 12 år. For første gang er hverdagen til aldersgruppa kartlagt nasjonalt og svarene er oppløftende, ifølge Frøydis Enstad, forsker for NOVA på OsloMet:

– Det viktigste funnet vårt er at de aller fleste har det veldig bra. Det gjelder både generelt i livet og på arenaer som skole, venner, fritid og lokalmiljø, sier Enstad som er prosjektleder for Ungdata junior.

Frøydis Enstad, forsker ved NOVA og prosjektleder for Ungdata junior.

Forsker Frøydis Enstad sier de fleste barna i undersøkelsen har venner å være sammen med både på skolen og i fritida.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Forteller hverandre alt

Den ferske rapporten har kartlagt hvordan barn fra 5. til 7. klasse har det. Den er basert på i overkant av 100.000 besvarelser fra barn i 199 kommuner.

Flertallet oppgir at de trives på skolen og føler de har lærere som bryr seg.

I undersøkelsen går det fram at 90 prosent av barna har minst én venn de kan snakke med om alt mulig.

– At så mange har den fortrolige vennen er vi kjempeglade for. Å ha gode venner er veldig viktig for hvordan barna har det, sier Enstad.

For de litt eldre, elever på ungdomsskolen og videregående, er situasjonen nesten lik. 88 prosent oppgir at de har en fortrolig venn. Det går fram av årets Ungdata-rapport.

Hedda, Tomine og Erle føler de kan fortelle hverandre det meste.

– Det er veldig fint at vennene mine støtter meg, sier Tomine.

– Det er viktig at venner holder sammen og er snille med hverandre, sier Hedda.

NRK forklarer

Dette svarer barna i rapporten

Om venner

 • 94 prosent sier de har noen å være sammen med på fritiden og 97 prosent i friminuttene.
 • Én prosent oppgir at de ikke har noen de vil kalle venner nå for tiden.
 • Blant gutter er det mer vanlig enn jenter og møtes ute om kvelden. 

Om skole

 • 91 prosent sier at de trives på skolen og 93 prosent opplever at lærerne bryr seg om dem. 
 • 69 prosent kjeder seg i timene.
 • 25 prosent gruer seg ofte til å gå på skolen. 

Om mobbing

 • 82 prosent sier at de aldri eller nesten aldri opplever mobbing og utestengelse. 
 • 11 prosent oppgir at de flere ganger i måneden blir utestengt, plaget eller truet av andre barn.
 • Flere jenter enn gutter oppgir at de blir mobbet jevnlig. 
 • For begge kjønn er det flere som opplever mobbing på 5. enn på 7. trinn. 

Om ensomhet

 • 67 prosent oppgir at de aldri kjenner seg ensomme.
 • 26 prosent føler seg ensomme noen ganger.
 • 8 prosent sier at de ofte eller veldig ofte kjenner seg ensomme. 
 • Ensomhet er mer utbredt blant jenter enn blant gutter. 

Om familien

 • 96 prosent sier at de er ganske fornøyd (13 prosent) eller veldig fornøyd (84 prosent) med foreldrene sine. 
 • 19 prosent opplever at foreldrene ofte kjefter på dem. 
 • 17 prosent av barna hjelper til med husarbeid hver dag. 

Om undersøkelsen

 • Rapporten baserer seg på svar fra 102.851 barn i 5. -7. trinn fra 199 norske kommuner samt Svalbard.
 • Undersøkelsen ble gjennomført i 2020, 2021 og 2022 i skoletiden.
 • Ungdata junior er et samarbeid mellom de regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KORUS) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met- storbyuniversitetet.

Blir plaget og utestengt

Selv om de fleste barna sier de har det bra, kan hverdagen være tøff for noen.

Rapporten viser at rundt 11 prosent blir mobbet månedlig. Disse barna oppgir at de blir utestengt, plaget eller truet av andre barn.

– Vi syns dette er veldig alvorlig. Dette er en gruppe det er viktig å være oppmerksom på, sier forsker Enstad.

Rapporten viser også at én prosent av barna ikke har noen de vil kalle venner i det hele tatt. Like mange sier at de aldri har noen å være sammen med på fritiden.

Hedda, Tomine og Erle er fullstendig klar over at ikke alle barn har en like fin hverdag som dem selv.

– Det er dumt at noen er ensomme. Jeg synes flere burde spørre om de vil være med å leke, sier Erle.

Tomine Osa Sivertsen (t.v.) og Erle Meyer Norchkau har vært venninner siden de var tre år.

Tomine og Erle har vært gode venner helt siden de ble kjent i barnehagen som treåringer. – Da likte vi å lage sølekaker, sier Erle.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Barneombudet reagerer på mobbetall

Barneombud Inga Bejer Engh er glad for at det nå har kommet en egen Ungdata-rapport også for de yngre barna.

– Nå kan vi følge endringer i denne gruppen over tid, og det har en verdi. Vi ønsker alltid mer kunnskap om hvordan barn har det, sier Engh.

Barneombud Inga Bejer Engh på Arendalsuka.

Barneombud Inga Bejer Engh merker seg at mobbing har vært fokus i mange år, men at vi fortsatt strever med å håndtere dette på en god måte.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Hun synes det er positivt at ni av ti barn oppgir at de har minst en god venn, men reagerer på at mobbetallene fortsatt er høye.

– Det er kjempealvorlig og tyder på at vi overhodet ikke er i mål med det arbeidet vi skal gjøre ute i skolene for å forebygge mobbing. Kanskje vi må ta en fot i bakken og se om vi kan gjøre ting litt annerledes?

Les også: Så mange smertestillende tar hvert fjerde barn i året

Paracet
Paracet

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 0,54 kr
Dyrest kl. 18 0,63 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
 • Dusje 2,5 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,3 kr En vask
 • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
  + 9 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2023
  + 5,5 %