Barn får behandling mot hjernehinnebetennelse

20–25 barn i Lyngtua barnehage i Lyngdal får nå en forebyggende dose med antibiotika. Et barn i barnehagen er innlagt på sykehus med hjernehinnebetennelse.

Sørlandet sykehus

Et barn fra Lyngdal har fått påvist hjernehinnebetennelse. Søndag ble barnet lagt inn på Sørlandet sykehus Kristiansand.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Søndag ble barnet innlagt på Sørlandet sykehus Kristiansand etter at det hadde fått påvist hjernehinnebetennelse.

Nå får flere barn i Lyngtua barnehage tilbud om forebyggende behandling. Det sier kommunelege Tom Eikeland.

– Barna som går på samme avdeling har nå i formiddag fått tilbud om en engangsdose av et antibiotikum. Dette er et råd vi har fått fra barneavdelingen, sier han.

20–25 barn

I tillegg skal søsken og foreldre ha fått tilbud om den samme behandlingen.

Kommunelegen har ikke det eksakte tallet på hvor mange barn som har fått behandlingen, men det skal dreie seg om mellom 20 og 25 barn.

– Jeg regner med at de fleste har tatt imot tilbudet om antibiotika, sier Eikeland.

I tillegg har søsken og foreldre fått tilbud om den samme behandlingen.

Råder folk til å ha øynene åpne

Det er også lagt ut informasjon på kommunens hjemmeside. Kommunelegen råder folk i Lyngdal til å være litt ekstra oppmerksomme.

– Det er ikke grunn til noen stor bekymring, men man bør ha øynene åpne. Det gjelder ikke minst det lokale helsepersonellet, inkludert helsestasjon, legesenter og legevakt. Det samme gjelder ansatte i barnehager og foreldre.

Ifølge kommunelegen vil disse få informasjon om hva de bør være ekstra oppmerksomme på.

Han ber også folk om å ha en lav terskel i forhold til å kontakte fastlege, legesenter eller legevakt ved sykdom.

Uvisst om det er en smittsom variant

Så langt er det ingen ting som tyder på at det dreier seg om en smittsom variant av sykdommen.

– Vi håper det er snakk om et sporadisk engangstilfelle, men det er enda litt for tidlig å si om det er det, sier Eikeland.

At det er snakk om en smittsom variant at sykdommen, kan likevel ikke utelukkes. Dette vil kommunelegen forhåpentligvis få svar på om et par dager når resultatene av testene er klare.