Denne utbygginga kan snu valget i Arendal

En planlagt storutbygging i Barbu-bukta i Arendal, kan komme til å påvirke hvordan bystyret i Arendal ser ut etter valget. Aksjonister har satt i gang en velgeraksjon, der de oppfordrer folk til å stemme inn bestemte personer.

Video fbac92d3-62d7-4d93-a679-d189bca492e5.jpg

SE ANIMASJONEN 'Utsikten' i Barbu 2015: Aksjonsgruppa for et grønnere Barbu i Arendal har laget en animasjon som viser hvordan Barbu vil bli seende ut etter at den planlagte utbygginga er ferdig. Gruppa mener det vil bygges en mur mellom den gamle bebyggelsen og havet, og at en del av Arendals identitet blir borte. Nå oppfordrer de velgere til å stemme på partier og personer som vil ta en omkamp om utbyggingsplanene.

Bård Torsteinsen

Barbu-aksjonist Bård Torsteinsen tror folket i Arendal kan få politikerne i det nye bystyret til å snu og skape et grønnere Barbu.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

– Slaget om et grønnere Barbu er ikke tapt, mener Bård Torsteinsen.

Han er en av aksjonistene som kjemper for at utbygningsplanene for bydelen Barbu i Arendal ikke skal bli en realitet.

Barbu har vært en het potet i Arendal i mange år. Hva som skal gjøres i Barbu og hvor omfattende utbygginga skal være har blitt debattert de siste ti årene.

Flere forslag med varierende høyde på husene og varierende størrelse på grøntområder i Barbu-bukta har vært oppe. Flere ganger tidligere har politikerne i bystyret i Arendal tatt en beslutning i Barbu-saken, som i etterkant har blitt skrinlagt på grunn av protester.

Omstridt plan vedtatt

25. august ble de omstridte utbyggingsplanene vedtatt, og motstanderne mot utbygginga mener disse planene er verre enn noen tidligere planer. Grunnen er først og fremst at de mener grøntområdene er alt for små.

– Mer enn noen gang tidligere lager de nye bygningene en mur mot sjøen. Dette er en hån mot den gamle bebyggelsen i Barbu. Dette vil ikke folk ha, sier Torsteinsen.

Og aksjonistene er optimistiske. De tror de kan få stoppet den planlagte utbygginga.

Aksjonister har tidligere vunnet store politiske slag i Arendal. Det skjedde i 1971, da de historiske bygningene på Tyholmen i Arendal ble bevart, mens mange politikere ønskert å rive bydelen for å bygge kjøpesenter.

Forteller folk hvordan de skal stemme

I dag trykket aksjonistene opp løpesedler med navn på politikere som de mener folk må stemme på for å få omgjort vedtaket i bystyret.

– Det er ikke for sent. Slaget er ikke tapt. Folk vil ikke ha denne utbygginga og dersom de bruker stemmeseddelen sin riktig, kan vi få et grønnere Barbu, sier Torsteinsen.

Aksjonsgruppa har kontaktet politikerne som stiller til valg 12. september og har kartlagt hvem som ønsker et større parkområde i Barbu.

Deretter har de laget en detaljert oversikt over hvordan folk skal stemme ut fra dette. Så detaljert at de anbefaler folk å ta løpeseddelen med seg til stemmelokalet for å krysse riktig.

– Folk spør meg hele tida om hvordan de skal stemme. Nå deler vi ut løpesedler og legger ut på nettet hvordan de bør stemme. Dette tror vi kan forandre ting, sier Torsteinsen.

Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Nils Johannes Nilsen, er kritisk til aksjonen. Han mener at å true med en aksjonsliste er et lavmål. Heller ikke Høyres Einar Halvorsen liker aksjonsgruppas løpesedler.

Stemme-aksjon for et grønnere Barbu

Slik ser løpesedlene for et grønnere Barbu ut.

Tror på gjennomslag

Bård Torsteinsen trekker fram at kommunens egen questbackundersøkelse på nettet viste at 79 prosent av befolkninga i Arendal vil at mellom 50 og 75 prosent av området i Barbu skal være park. Han mener dagens politikere ikke har tatt hensyn til dette.

– Vi råder folk til ikke å stemme på Ap, KrF, Sp eller Frp. De tar ikke pulsen på hva folk vil i denne byen.

Ved forrige kommunevalg hadde aksjonsgruppa en to dager lang, lite planlagt aksjon der de delte ut hundre løpesedler til forbipasserende.

Blant annet dette førte til at to representanter som vil ha et grønnere Barbu kom inn i bystyret, i tillegg til at flere som sto langt nede på listene ble valgt til vararepresentanter, ifølge Torsteinsen.

– Nå har vi et mye større nettverk og har forberedt oss. Så hvis folk vil, kan de få en park i Barbu, sier Torsteinsen.