NRK Meny
Normal

Bank tar betalt for å telle mynt

Folk kommer til banken med stadig større kontantbeløp i mynt. Noen banker teller opp gratis, som en service til kunder, mens andre tar betalt for jobben.

Sparegris med myntstabler

Har du mer enn 1000 kroner på sparegrisen, så tar Sparebanken Sør 80 kroner for å telle myntene. (ill.bilde)

Foto: Elena Elisseeva / ScanstockFoto

Rolf H. Søraker

Rolf H. Søraker sier Sparebanken Sør nå har en gjennomgang av prisen på tjenester.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Flere banker gjør tellejobben gratis, for egne kunder, og registrerer at norgesglasset med skillemynt eller barnas sparegris, blir stadig feitere.

Men sparebeløpet kan også bli magrere når klingende mynt telles opp i bankens tellemaskin

I Sparebanken Sør tar man betalt for håndteringen av større mengder mynt, selv om det er kunden sjøl som tømmer beholdningen i maskinen.

Koster 80 kroner for mer enn 1000 sparte

Rolf Horst Søraker, som er direktør i konsernstaben til Sparebanken Sør, forklarer hvorfor banken tar gebyr for telling av mynt.

– Bakgrunnen for at vi tar betalt er at det er forbundet med kostnader å håndtere kontanter videre for banken.

Men, hos noen vekker det harme å måtte betale for denne tjenesten.

Sterke reaksjoner

På sosiale medier vekker det sterke reaksjoner, når banken tar nesten en hundrings for å la maskinen telle mynt.

– Det er aldri hyggelig at det blir en debatt rundt prisingen av tjenester, men det er sånn at folk velger å bruke banken på ulike måter og vi finner det riktig å ta en pris for den tjenesten som ytes, sier Søraker.

Etter kritikk fra kunder hever nå Sparebanken Sør pengegrensen for når man må betale

– Vi gjør endringen fordi vi ser at private bankkunder i større grad tømmer sparebøsser med 1000 kroner og mer – så vi hever grensa fra 1000 til 5000 kroner, sier Søraker.

Men grensa heves først fra 1. mars neste år.