NRK Meny
Normal

Ikke tvunget til å gå

Kirkeminister Trond Giske sier Ernst Baasland ikke er blitt tvunget til å trekke seg.

Trond Giske

Kultur- og kirkeminister Trond Giske kommenterer onsdag ettermiddag meldingen om at biskop Ernst Baasland søker avskjed som biskop i Stavanger fra 15. juni neste år.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Kort etter at biskop Ernst Baasland har holdt sin avskjedsgudstjeneste i Stavanger domkirke i juni neste år, vil regjeringen utnevne en ny biskop i Stavanger bispedømme.

Kirkeminister Trond Giske opplyste på en pressekonferanse onsdag at bispedømmerådet vil starte arbeidet med å finne egnede kandidater kort tid etter nyttår.

Deretter vil prosessen gå sin gang med innstillinger fra lokale og sentrale kirkelige myndigheter inntil regjeringen treffer det endelige valg.

Ordinær avskjed

Baasland selv vil fortsette sin permisjon fram til april da han gjeninntrer i embetet som biskop. På spørsmål sier Giske at han regner med at Baaslands avskjed vil foregå på ordinær måte med besøk i alle prostiene i bispedømmet og deretter den vanlige avskjedsgudstjenesten.

Får ros

Kirkeministeren ga Baasland sterk anerkjennelse for hans elleve år som biskop i Stavanger.

Giske mener Baasland har gjort en stor innsats i sitt bispedømme og beklaget at forhold utenfor hans embetsgjerning hadde utviklet seg slik at Baasland selv fant å måtte søke avskjed.

På direkte spørsmål om biskopen var blitt bedt om å trekke seg, sa Giske at det var Baaslands eget valg.

- Departementet er biskopens arbeidsgiver, og vi har etter beste evne fungert som en god arbeidsgiver i den vanskelige perioden biskop Baasland har vært igjennom, sa Giske.

Fornøyd med utnevnelsene

Giske sa det hadde vært uvanlig mange utnevnelser av nye biskoper i hans periode i departementet, og at alle valgene hadde vist seg å være gode valg.

Kirkeministeren regnet med at det ville bli et godt valg også i Stavanger.

Baasland fyller 64 år i april neste år. Det er ikke gjort noen avtale om hva han skal gjøre fra juni neste år, men Giske regnet med at departementet kunne gjøre nytte av hans betydelige teologiske kunnskaper.