Ba skolen kaste søknaden

Skolen søkte om utvidelse - departementet brukte fire år på å behandle søknaden.

Bygland kommune

Det tok fire år å behandle søknad om utvikløing av skole i Bygland

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Den videregående skolen KVS Bygland måtte vente i over fire år før departementet behandla søknaden om utvidelse.

Kunnskapsdepartementet ønsket to ganger å kaste søknaden, men skolen som søkte om å få utvide sin drift i 2005, nektet.

Rektor Ommund Tveit synes dette er en merkelig oppførsel.

Beklager saksbehandlingstiden

Det var i 2004 at den videregående skolen, KVS Bygland søkte utdanningsdirektoratet om nye studietilbud og utvidet elevtall.

Men da avslaget kom året etter, anket skolen til kunnskapsdepartementet i juli 2005. Men det tok hele fire år og tre måneder før skolen fikk svar, og da var det negativt.

Ann Helen Elgsæther er avdelingsdirektør i opplæringsavdelingen i kunnskapsdepartementet. Hun beklager den underlige oppførselen og lange saksbehandlingstiden på det sterkeste.