Ba om 18 års forvaring for drapstiltalte

Statsadvokat Beate Rullestad-Jansen mener vanlig fengselsstraff ikke er nok for å beskytte samfunnet mot drapsmannen, på grunn av gjentagelsesfare.

Beate rullestad-jansen

Statsadvokat Beate Rullestad-Jansen mener drapsmannen var tilregnelig og kan straffes med fengsel.

Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Aktor mener drapet på Joakim Ophaug Røksland (18) er så alvorlig at det må straffes med forvaring.

Tiltalte i Mandalsdrapet etter pågripelsen

Slik var mannen kledd da han ble pågrepet av politiet. Han var da 19 år gammel.

Foto: Jon Anders Møllen/NRK

Hun ba derfor retten idømme en forsvaringsdom på 18 år med en minstestraff på 12 års fengsel.

Må verne samfunnet

– Tidsbegrenset straff gir ikke samfunnet stort nok vern. Tiltalte har vist lite potensial for endring ved behandling, sa statsadvokaten.

Aktor mener truslene og den brutale volden 18-åringen ble utsatt for, gjør at drapet skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter. Statsadvokaten legger til grunn at avdøde må ha kjent på stor frykt og smerte før han døde.

Han ble påført et uttall knivstikk, og hugget med en machete.

Statsadvokat og forsvarer, i den såkalte elevdrapssaken, la fram sine påstander, på rettssakens siste dag.

Fare for gjentagelse

Statsadvokaten mener det er fare for at tiltalte vil begå nye straffbare handlinger.

– Ser man hen til det som utløste drapet, så er det ikke store ting.

Statsadvokaten innledet prosedyren med å si at man heller ikke under rettssaken har klart å finne noe entydig motiv.

Statsadvokat Beate Rullestad-Jansen

Aktor tror ikke på tiltaltes forklaring om stemmer i hodet.

Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Samtidig pekte aktor på flere mulige årsaker til drapet. Blant annet at tiltalte kan ha følt seg seksuelt avvist av kameraten, og at hans ønske om å være kjæreste med avdøde ikke ble gjengjeldt.

Tror ikke på «Victoria» i hodet

Tiltalte har hevdet at han ble styrt av indre stemmer da han drepte kameraten. Han skal ha hørt sitt alter ego «Victoria» beordre drapet.

Aktor tror ikke på forklaring hans om et alter ego. Tiltalte har sagt at «Victoria» kom inn i livet hans omkring fire år før drapet, og at hun tok kontroll over ham.

Aktor mener dette er uforenelig med at verken leger, psykologer, familie eller venner har hørt noe om hans indre stemmer før drapet. «Victoria» dukket først opp i samtaler med helsepersonell tre måneder etter drapet.

Psykisk syk, ikke psykotisk

Hun legger til grunn at tiltalte har psykiske lidelser, men at dette ikke er av psykotisk karakter. Hun mener autismelidelse og personlighetsforstyrrelse kan forklare hvorfor han handlet som han gjorde.

Gøran Møller-Christiansen

I Kristiansand tingrett i dag sa forsvarer Gøran Møller-Christiansen at 13-14 år bør være tilstrekkelig, og peker på at klienten er førstegangsforbryter med stor sykdomshistorikk.

Foto: Jon Anders Møllen/NRK

– Man kan se bort fra «Victoria», sa Rullestad-Jansen, og påpekte at tiltalte ikke framstod som psykotisk for noen av dem han traff like etter drapet.

– Han er stabil, rolig og svarer fornuftig i situasjonen. Tiltalte innser hva han har gjort, og reflekterer over det, sa aktor.

Ba om frifinnelse

Forsvarer Gøran Møller-Christiansen mener klienten må frifinnes fordi han var utilregnelig.

Hvis retten likevel kommer fram til at mandalitten var tilregnelig, mener han aktors påstand er for streng. Møller-Christiansen mener 13-14 års fengsel er tilstrekkelig.

Han viser til at minstetiden på 12 år er to år mer enn det terroristen Anders Behring Breivik fikk.

Ifølge forsvareren skjønte ikke tiltalte at han gjorde noe galt da han drepte kameraten.