Avviser himmelhøy eiendomsskatt

Ordføreren beroliger huseiere som frykter mangedobling av eiendomsskatten.

Arendal

Omtakseringen av eiendommer i Arendal er i full gang.

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

Torill Rolstad Larsen

Torill Rolstad Larsen

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Ingen i Arendal skal få mangedoblet
eiendomsskatten. Det lover ordfører
Torill Rolstad Larsen.

- De som tror de får en fem- eller opp mot
åttedoblet eiendomsskatt - får ikke det. De får maksimalt cirka dobbelt av det de betaler i dag, sier Rolstad Larsen.

Alle eiendommer i kommunen skal takseres på nytt. Og spesielt eiere av attraktive
strandeiendommer har fryktet astronomiske
skatter etter omtakseringen.

Nye takster for hytter og hus

Skattefrykten har nådd ordførerens kontor, men hun beroliger huseierne.

- Jeg skjønner folk begynner å bli redde for at det blir alt for høye takseringer. Men jeg kan berolige arendals befolkning med at det skal det ikke bli. Vi skal passe nøye på at ikke nemda legger taksten for høyt i forhold til den summen de har i dag. Det gjelder både hus og hytter, sier Rolstad Larsen.

Høyere skatt i 2010

Arendal har i dag eiendomsskatt for alle eiendommer i kommunen. Skattesatsen er i 2009 satt til 0,7 prosent for alle typer eiendommer.

Bystyret vedtok i desember i fjor omtaksering av alle eiendommer, et arbeide som startet ved påsketider og skal være fullført i løpet av året. De nye eiendomsskattetakstene vil resultere i endret eiendomsskatt fra og med 2010.