NRK Meny
Normal

Avviser politiske ulovligheter

Kontrollutvalget i Kristiansand diskuterte i ettermiddag rapporten fra Kristiansand revisjonsdistrikt om kommunale tilskudd til lag og foreninger. Kommunerevisjonen orienterte kontrollutvalget om rapporten og avviser at politikerne har gjort noe ulovlig.

Kontrollutvalget i Kristiansand

Kontrollutvalget i Kristiansand var i dag samlet for å bli orientert om revisjonsrapporten vedrørende kommunale tildelinger til lag og foreninger.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Kommunerevisjonens rapport om tildeling av kommunale penger til lag og foreninger har skapt et politisk rabalder uten sidestykke den siste tiden.

Beskyldninger om kameraderi og politiske ulovligheter har haglet, men i dag slo kommunerevisjonen fast at rapporten ikke kan tolkes som at det har foregått ulovligheter når politikerne har tildelt kommunale penger til lag og foreninger.

Kontrollutvalgets medlemmer satt i ettermiddag og hørte at leder for kommunerevisjonen, Tor Ole Holbek, orienterte om de faktiske forhold rundt rapporten.

Ingen ulovligheter

Holbek slo ettertrykkelig fast at kommunerevisjonen ikke har påvist ulovligheter i politikernes bevilgninger.

– Det er ingen tvil om at bystyret er suverene og står i utgangspunktet fritt til å fatte budsjettvedtak til de formål de måtte ønske, sa Holbek til politikerne i kontrollutvalget i dag.

Han slo kategorisk fast at dette ikke er ulovlig.

– Det er altså ingen ulovlighet i det. La oss slå fast det prinsippet. La oss bare presisere at vi ikke har sett noe til kameraderi i Kristiansand kommune, sa Holbek.

Alle må få samme mulighet

Politikerne i Kristiansand skal fortsatt få disponere penger for å dele ut tilskudd til lag og foreninger, men tilskuddsordningene må gjøres bedre kjent slik at alle skal få samme mulighet til å søke om penger.

Det sier leder i kontrollutvalget, Vidar Kleppe (Dem), til NRK.

– Vi har en viktig jobb å gjøre med likebehandling, det vil si at lag og organisasjoner med ulike prosjekter, vet om søknadsprosessene og at de også får hjelp med søknadene sine og at dette er offentlig kjent via kommunens hjemmesider og via media, sier Kleppe.

– Hva er kontrollutvalgets mening om denne rapporten?

– Vi er alle enige om at dette er nyttig lesning og at dette har skapt stor diskusjon og debatt i det politiske miljø og i lag og organisasjoner, og at det er bra. Men vi har jo slått fast at bystyrets makt til å bevilge penger står ved lag, sier Kleppe.

Ap enig

Og han får støtte fra Arbeiderpartiets medlem i kontrollutvalget, Stian Hamre.

– Det virker som alle politikerne er enige om at vi skal beholde den politiske styringen ved de budsjettene vi vedtar, sier han.

– Har denne rapporten vært en vanskelig sak for dere politikere?

– Den ble jo litt spesiell fordi den ble slått stort opp, men når man leser innholdet i rapporten så er det klart at en ønsker å ha en ordning hvor innbyggerne i Kristiansand har tillit til det vi deler ut av penger og det vi gjør vedtak om, sier Hamre.

Shalam-saken

Kommunerevisjonen tok også opp kommunens kjøp av rusomsorgsplasser gjennom stiftelsen Shalam.

Revisjonen mener at det burde ha vært en anbudskonkurranse før man kjøpte rusbehandlingsplasser av stiftelsen.

Kontrollutvalget har for en tid tilbake bestilt en egen rapport om Shalam-saken, og politikerne i kontrollutvalget diskuterte dermed ikke denne saken i møtet i dag.

– Det er mange sider ved Shalam-saken og vi bestilte en rapport om denne saken allerede i september. Vi vil ha en grundig gjennomgang av denne saken, men akkurat nå er det ingen grunn til å kritisere noen, sier Kleppe til NRK.