Hopp til innhold

Avviser hver fjerde psykisk syke

Sørlandet sykehus avslår 20–25 prosent av henvisningene fra fastleger om pasienter som trenger psykiatrisk poliklinisk behandling.

Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Bjorbekk

På Sørlandet er det fire distriktspsykiatriske sentre. Et i Aust-Agder (på bildet), et i Lister og to utenfor Kristiansand på Strømme og ved Solvang.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Fastleger merker år for år en økning av folk som ønsker behandling for psykiske problemer.

Mange får behandling ved poliklinisk klinikk, men før en person får behandling må pasienten bli vurdert ved et distriktspsykiatrisk senter (DPS). Her må mange snu i døren, da en av fire personer blir vurdert til ikke å være syke nok for innleggelse. Det viser dokumenter NRK har fått tilgang til.

Arne Thomassen ved distriktspsykiatrisk senter på Strømme i Kristiansand sier det er en økende utfordring.

Arne Thommasen

Arne Thomassen ved distriktspsykiatrisk senter på Strømme i Kristiansand håper å få ned tallene på antall folk som blir avvist for psykiske lidelser.

Foto: Sindre Hopland/NRK

– Dette er ikke greit. Det kan være at vi er for strenge, men jeg tror det er flere grunner til at så mange får avslag hos oss, sier Thomassen.

Alvorlige lidelser og livskriser

Sykdomsgraden varierer stort fra pasientene som kommer til fastlegen med det de mener er psykiske lidelser.

Alt ifra alvorlige sinnslidelser, til livskriser og problemer i samlivet som tærer på psyken.

Ole Strand

Lege Ole Strand er tillitsvalgt for legene i Kristiansand kommune.

Foto: Sindre Hopland/NRK

Lege Ole Strand er tillitsvalgt for legene i Kristiansand kommune, og er godt kjent med problematikken.

– Dette er en utfordring for oss, og gjør at vi ofte må gå flere runder med pasienten eller prøve å løse de psykiske problemene hos oss istedenfor, sier Strand.

Han mener flere må få hjelp.

– Jeg ser at flere av dem som blir avvist har depresjoner og angst, og disse mener jeg burde fått poliklinisk behandling.

DPS

Grafen over viser hvor mange personer som avvises ved de ulike distriktspsykiatriske sentrene tilhørende Sørlandet sykehus.

Foto: Sørlandet Sykehus

Flere årsaker

Både fagfolk ved DPSene og fastlegene mener årsaken til at folk blir avvist har flere årsaker.

Thomassen sier at mye kan ligge hos enkeltlegen.

– Når vi vurderer en person er det ut ifra henvisningen legen har sendt oss. Vi har eksempler på leger som har henvist ti personer, der ingen har blitt sendt videre. Vi har også eksempler på leger som har henvist et stort antall pasienter, der alle har blitt innlagt, sier han.

Thomassen legger til at andelen pasienter som får avslag ved DPSer er på rundt 30 prosent på landsbasis. Dermed er Sørlandet med sine 25 prosent under landsgjennomsnittet.

Tillitsvalg lege Strand sier de fremover vil ha løpende kontakt med DPSene for å finne ut hvorfor så mange får avslag.