Avviser Alliansen

Rådmannen i Arendal foreslår at Alliansen ikke får stille liste under kommunevalget siden det innvandringsfiendtlige partiet mangler lokale tillitsvalgte og at listen ikke hadde nok gyldige underskrifter. Valgstyret i Arendal behandler saken torsdag.