NRK Meny
Normal

Flere avvik funnet på flyplass

Etter et rutinemessig tilsyn på Kristiansand lufthavn Kjevik har Luftfartstilsynet funnet flere avvik som går på blant annet for dårlig merking og lyssetting.

Kristiansand lufthavn Kjevik

Kristiansand lufthavn Kjevik må utbedre flere avvik som Luftfartstilsynet har påpekt.

Foto: NRK/Svein Sundsdal / NRK

Ifølge driftssjef ved Kjevik Lufthavn, Magne Ryggetangen, utgjør ikke avvikene noen sikkerhetsrisiko for reisende til og fra Kjevik Lufthavn.

– Det det går utover er regulariteten, det går aldri utover sikkerheten, sier driftssjefen.

Magne Ryggetangen

Magne Ryggetangen, driftssjef ved Kjevik Lufthavn.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Dette betyr at avvikene kan føre til unøvendig tidsbruk for ansatte og flyvende personell, med påfølgende ventetid for reisende. Driftsjefen avslår at dette har skjedd eller vil skje som følge av avvikene.

– De har ingen direkte innflytelse på den daglige driften på flyplassen. Dette med merking gjør at flyplassen er lettere å finne fram på for flyvende personell som kommer, men flyplassen er såpass liten og flyverne såpass rutinerte at det ikke har bydd på noen problemer og det vil det heller ikke, sier Ryggetangen.

Små avvik

Avdelingsdirektør for flyplass og flysikring ved Luftfartstilsynet, Wenche Elisabeth Olsen, bekrefter at avvikene som ble avdekket ved flyplassen i Kristiansand ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko.

– Her er det snakk om avvik som enkeltvis er små, men som vi følger opp fordi hvis man får mange slike avvik vil det selvfølgelig til slutt kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko, forklarer Olsen.

Ikke uvanlig

Avdelingsdirektøren mener at slike avvik som er funnet ved Kjevik Lufthavn ikke er uvanlige.

– Dette tilsynet var et vanlig rutinepreget tilsyn, og disse avvikene er av sånn type som vi finner på veldig mange av de plassene vi er på. Dette var også relativt få avvik til å være en stor lufthavn, forteller Wenche Elisabeth Olsen.

Kristiansand lufthavn Kjevik

Flere av avvikene går på blant annet for dårlig merking og lyssetting på flyplassen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Imøtekommer kravene

Kjevik Lufthavn har allerede tatt tak i flere av avvikene for å imøtekomme kravene fra Luftfartstilsynet.

– Vi vil gjerne være litt offensive og utbedre de avvikene og anmerkninger som luftfartstilsynet har kommet med. Vi jobber proaktivt for å rydde de vekk i tur og orden. Noen av de er ryddet bort allerede, og noen tar vi tak i nå utover høsten, sier Magne Ryggetangen.

Han mener at slike inspeksjoner ikke bare er viktig for sikkerheten, men også lærerike for flyplassen.

– I inspeksjonsgang så snapper en jo opp ting som en kan gjøre på en annen måte og som kanskje vil være med å totalt sett gjøre ting bedre.