Avslørte ulovlig deponi ved Otra

Fylkesmannen i Aust-Agder har avslørt et ulovlig deponi på et industriområde på Rysstad. I lang tid har store mengder organisk materiale sklidd ut i Otra. Valle kommune vet ikke hvor massene kommer fra, men lover å rydde opp.

Flishaug i Valle

Ulovlig flisdeponi fotografert sommeren 2014.

Foto: Lillian Raudsandmoen / Fylkesmannen i Aust-Agder

Flishaug i Valle

Flyfoto av området i 2006 (øverst) og i 2010 (nederst).

Foto: Lillian Raudsandmoen / Fylkesmannen i Aust-Agder
Flishaug i Valle

Slik så området ut høsten 2013.

Foto: Lillian Raudsandmoen / Fylkesmannen i Aust-Agder
Flishaug i Valle

Skogbunn dekket av flis – høsten 2013.

Foto: Lillian Raudsandmoen / Fylkesmannen i Aust-Agder

– Det er vanskelig å si hvor skadelig denne forurensningen har vært. Det ønsker vi å finne ut nå, sier rådgiver hos Fylkesmannen i Aust-Agder, Lillian Raudsandmoen.

Det ulovlige flisdeponiet ble oppdaget under et tilsyn Fylkesmannen hadde på Rysstadmo industriområde høsten 2013.

Miljøvernavdelingen tok saken opp med Valle kommune og ba om å få vite hvem som eier tomta, eventuelle leietakere og hva kommunen vet om saken.

Et halvt år etter oppdaget Miljøvernavdelingen at området fortsatt ble benyttet til å deponere flismasser. Det var store mengder ny treflis i deponiet, og forholdet ble dokumentert med fotografier.

– Klart ulovlig

– Deponiet er klart ulovlig, sier Lillian Raudsandmoen.

I et brev til Valle kommune skriver Raudsandmoen og seniorrådgiver Bjørn Stokke at deponiet inneholder store mengder organisk material som i tillegg velter ut i elva.

– Det er viktig for oss å få klarhet i detaljene slik at vi kan følge opp saken og hindre mer forurensning, sier Raudsandmoen.

– Det er synd at dette har skjedd. Jeg tror kanskje at de som har dumpet flis her ikke har vært klar over at det har vært ulovlig, sier hun.

Kommunen vil rydde opp

– Jeg har ingen kommentar til det som har skjedd utover det jeg har svart i brevet til Fylkesmannen, sier rådgiver Torleif Homme i Valle kommune.

I brevet forklarer Homme at Valle kommune i 2011 gjennomførte en liten utfylling av Rysstad industriområde.

Hensikten var å legge til rette for småskala vedproduksjon for private, og det ble etter hvert inngått avtale med fire privatpersoner som fikk tilgang til området for privat vedproduksjon.

I ettertid har Valle kommune sett at det har blitt fylt ut mer enn det som ble gjort i 2011.

"Flisdeponi", Rysstad

Store mengder flis er dumpet på Rysstadmo industriområde. Sommeren 2014.

Foto: Lillian Rausandmoen / Fylkesmannen i Aust-Agder

Ikke fornøyd med tiltakene

– Saksbehandlerne som opprinnelig hadde denne saken, er sluttet, så det er mange uheldige omstendigheter som har gjort at den ulovlige utfyllingen har foregått over så lang tid, sier Homme.

Kommunen foreslår nå å så til skråningen slik at den får en endelig avslutning og hindre at området i fremtiden blir brukt til utfylling av flis.

Valle kommune har også sendt ut brev til alle aktører i Rysstadmo industriområde om at det er forbudt å fylle ut flis m.m. i dette området.

Linda Raudsandmoen hos Fylkesmannen er ikke fornøyd med tiltakene kommunen foreslår.

– Vi vil sende et svar til kommunen. Men det er klart at vi ikke kommer til å godta løsningen, sier hun.

Tror kommunen vil finne en løsning

– Hva kan være en mulig løsning?

– Saken er under behandling hos oss nå. Vi undersøker nå tilsvarende saker i andre fylker, sier rådgiver Lillian Raudsandmoen.

Seniorrådgiver Bjørn Stokke sier at det ikke er tatt stilling til om kommunen vil bli bøtelagt etter det som har skjedd.

Torvald Homme i Valle kommune sier han er overbevist om at kommunen vil finne en løsning som Fylkesmannen kan akseptere.

Flishaug i Valle

Mye av den deponerte massen havner i elva. Sommeren 2014.

Foto: Lillian Raudsandmoen / Fylkesmannen i Aust-Agder

Siste nytt fra NRK Sørlandet