Avslappet forhold til gransking

Fikk 11 millioner for å overta Lista Flystasjon. Nå granskes salget av ESA.

Tårnet på Lista flystasjon
Foto: NRK Sørlandet

- Vi har et ganske avslappet forhold til at ESA gransker vårt kjøp av Lista flystasjon i 2002, sier styreformann i Lista Flypark AS, Ole K. Paulsen.

Han tror EFTAs overvåkingsorgan, ESA, skal få problemer med å bevise at kjøpet ikke skjedde til markedspris. 

- I Lista Flypark har man i vært klar over ESA ville granske saken i et par år, fordi Forsvarsdepartementet da fikk en henvendelse fra overvåkingsorganet, opplyser Paulsen.

Politisk rabalder

Kjøpet vakte i sin tid stor politisk rabalder, og Stortinget bestemte senere at salg av eiendommer i Forsvaret til private, må godkjennes av regjeringen.

Riksrevisjonen tok i 2005 opp salget av Lista Flystasjon i en rapport og kom til at selgeren, Forsvarsbygg, ikke kunne legge fram sikre holdepunkter for at stasjonen ble solgt til markedspris. Salget skjedde uten anbud og til laveste takst på 3,5 millioner kroner.

Fra salgssummen ble de trukket om lag 14,5 millioner kroner som vederlag til kjøperen for utbedring og oppgradering av forsvarseiendommen på Lista. Det gjorde at kjøperen i praksis fikk nesten 11 millioner kroner for å overta flystasjonen.

Ny taksering

Det er også gjennom Riksrevisjonens rapport at ESA er blitt kjent med saken, og dermed tatt den opp til gransking.

- Hvis det viser seg at kjøpet er gjort til under markedspris og at kjøper har fått penger for å overta eiendommen, kan vi komme til å pålegge kjøperen å betale markedspris, sier direktør for konkurranse og statsstøtte i ESA, Amund Utne.

Utne sier også at det kan bli aktuelt å foreta en ny taksering av eiendommen for å få avgjort hva som var markedspris da salget skjedde.

Solgte til LILAS

Da Lista Flypark AS overtok den gamle militærleiren i 2002, omgjorde de den for å drive hotell og leie ut boliger, men solgte virksomheten til Lista Flypark Holding AS første juni, opplyser Paulsen.

I fjor solgte Lista Flypark AS om lag fire femtedeler av området til selskapet LILAS for 10 millioner kroner. LILAS benyttet seg da av en opsjon de hadde på å kjøpe området, og kjøpesummen ble i sin tid avgjort i forhandlinger med Forsvarsbygg.

Ikke bekymret

LILAS har i 10 år hatt en avtale om leie av flyplassen på Lista for å drive sivil luftfart, men virksomheten har ikke vært noen suksess og er lagt ned.

Styreformann i LILAS, Gunnar Brøvig, sa i april til Farsunds Avis, at han ikke er bekymret over ESAs gransking av saken.

Leien som selskapet betalte, har ikke vært for lav når man tar med i betraktning at det skulle drives flyplass i ti år, påpekte han i avisa.

Ifølge en artikkel i Dagens Næringsliv i 2005 ble det betalt 10.000 kroner i årlig leie for rullebane og store deler av bygningsmassen på flystasjonen.