Avlsprosjekt skal redde damfrosken

Til tross for å være Norges mest utrydningstruede dyreart med rundt 20 gjenlevende i vill natur, er det fortsatt håp for damfrosken etter å ha blitt avlet i skjermede forhold i ett år. I dag ble de første sluppet tilbake i naturen.