NRK Meny

Avgjør vigsel med samme kjønn

Kirkemøtet starter nå behandlingen av saken om likekjønnede skal få gifte seg i kirken. Representant for Agder og Telemark bispedømme, Kai Steffen Østensen, sitter i komiteen som har diskutert spørsmålet i forkant. – En vanskelig diskusjon, sier han:

Representant for Agder og Telemark bispedømme, Kai Steffen Østensen, sitter i komiteen som har diskutert spørsmålet i forkant.