Avgjør støtten til Kunstsiloen

I dag skal styret i kulturstiftelsen Cultiva ta stilling til om den skal bruke hundre millioner kroner på Kunstsilo-prosjektet i Kristiansand. Saken har skapt stort engasjement og eksperter fraråder å ta så mye penger ut av fondet.