AUF favoriserer store fylker

Flere fylkesledere i AUF kritiserer egen organisasjon for å favorisere områder der det bor mange. De ti fylkene med færrest innbyggere har kun én av 14 representanter i valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre. Les mer.