Asylmottak kan gi mer angst

Barn og ungdom som flykter til Norge kan få mer angst av å sitte i et asylmottak og vente i usikkerhet. Det sier Karl Erik Karlsen som leder avdelingen for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus. Barn på flukt var tema på et åpent arrangement i Kristiansand i går.