Arkeologer fra Oslo i Mandal

Denne uken gjør arkeologer fra Universitetet i Oslo storinnrykk i Mandal, for å sikre automatisk fredede kulturminner i den nye E39-traseen, skriver Lindesnes avis. Frem til oktober skal 21 arkeologer utføre utgravinger.