Arkeologer forsinker turveier i Arendals bymark

Kommuneplanlegger Kristin J. Fløystad i Arendal fortviler over at millionprosjektet med nye turstier og lysløyper i Arendals bymark forsinkes på grunn av av mangel på arkeologer.

Kristin Johansen Fløystad, Arendal Kommune

Kommuneplanlegger Kristin J. Fløystad viser en av de mange stiene i Bymarka der oppgradering kan bli forsinket.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Kulturvernmyndighetene i fylket sliter med å skaffe arkeologer som må gjennomgå området, før den endelige planen kan legges.

–Viktig prosjekt

Prosjektet til mellom 20 og 40 millioner kroner betyr en gigantisk opprustning av turnettet og skal også gi byens innbyggere 13 kilometer med nye lysløyper i den mye omtalte Bymarka.

Det skal være et «plaster på såret» for friluftslivet når ny firefelts E18 mellom Arendal og Tvedestrand med tilførselsveiene blir lagt gjennom området.

– Vi tror at denne opprustningen vil bety at flere en noen gang vil bruke Bymarka til tross for veiprosjektet. Det blir rett og slett mye mer tilgjengelig, sier Fløystad.

– Vente, vente, vente

Men nå frykter hun og kommunen at «sommel» i det fylkeskommunale kulturminnevernet kan gjøre prosjektet både forsinket og dyrere. I et notat NRK har fått tilgang på, skriver Fløystad:

– Kulturminnevernundersøkelser = VVV, Vente – Vente – Vente

Byrmarka Arendal

Det finnes et mylder at turstier som skal rustes opp i Bymarka, men prosjektet forsinkes pga. av kulturminnevern, mener kommunen.

Foto: privat

Prosjektet er allerede forsinket med et halvår, og det kan også bety at opprustningen av området kan bli skadelidende.

– Vi hadde håpet på å få denne gaven flotte til turfolket ferdig samtidig med E18 utbygginga i 2019. Det gir stor synergi å utnytte masser og ressurser fra det store prosjektet, sier Fløystad.

Steinalderplasser i området

Frank Allan Juhl er rådgiver ved Kulturminnevernet i Aust-Agder fylkeskommune. Han sier det er store sjanser for arkeologiske funn i turområdet, og at det derfor tar tid komme med et endelig svar til kommunen.

– Området ligger ved den marine grensen der det er store muligheter for steinalderboplasser.

Arkeologisk utgraving Kvastad

Det ble gjort en rekke arkeologiske funn da E18 prosjektet ble satt i gang mellom Arendal og Tvedestrand.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Han forteller at de avdekket en mengde funn på E18 prosjektet like ved.

Vi må derfor finne traser og løsninger som ikke innebærer kostbare utgravinger som vil koste kommunen dyrt.

Han sier at avdelingen også har mangel på folk, og at de nå har leid inn ekstern hjelp som skal ut i området allerede neste uke.

– Formaliteter

Finn Ole Jørgensen er frivillig ved Granestua tursenter som er sentrale i arbeidet med

Finn Ole Jørgensen

Finn Ole Jørgensen mener forsinkelsene i oppgraderingen av Bymarka handler om formaliteter.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

turstiene. Han mener kulturminnevernet allerede vet svært mye om området etter å ha arbeidet med E18 prosjektet.

– Det er unødvendig at dette skal ta så langt tid. Det er snakk om formaliteter og burde vært prioritert. Han understreker at det er uheldig dersom turveiene og nye lysløyper i området blir forsinket.

Bymarka Arendal, E18 utbygging

E18 utbyggingen er i full gang i Arendals bymark og vil også bety en gigantisk opprustning av turstiene i området.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK