Argumenterer med veilys-formulering

Ordføreren i Arendal kan ikke forstå at det er mulig å vurdere ny E18 delvis uten veilys, og peker nå på et avsnitt i planbeskrivelsen hvor det står at veilys skal prege hele strekningen.

E18 Arendal-Tvedestrand

Skog er hugget bort for å gi plass til ny E18 som kan bli bygget uten veilys utenom i kryss og tunneler.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører Robert Cornels Nordli har sammen med administrasjonen i Arendal kommune gått gjennom mange dokumenter for å finne argumenter for veilys og mener nå å ha funnet det.

– Det vi ser er at Nye Veier kanskje ikke har tatt inn over seg planbeskrivelsen som er knyttet til nye E18 godt nok. I planbeskrivelsen som vi sitter på inngår veilys som en del av den nye strekninga mellom Tvedestrand og Arendal, sier Cornels Nordli.

I planbeskrivelsen for prosjektet står det: «Elementer som går igjen på hele strekningen skal være med å gi veganlegget en identitet og en positiv helhet. Rekkverk, midtdeler, veglys, viltgjerde og øvrig vegutstyr».

Utfordrer Nye Veier

Ordføreren forteller at nyere lover sier hva som skal telle mest i slike avgjørelser.

– Slik de folkevalgte i Arendal kommune har lagt til grunn forventer vi å ha vedtatt veilys. I lovverket står det at tolkning må etter ny lov, i større grad enn tidligere, bygge på en totalvurdering av planen. Det vil si at både plankart, bestemmelser og planbeskrivelser skal legges til grunn. Det er her vi nå utfordrer Nye Veier på hvordan de har tolket dette.

Nordli fikk i går kveld respons fra Nye Veier om at de skal se på saken.

– De skulle se på det og skrev at jeg raskt skulle få et svar, men jeg må si jeg er forundret dersom det finnes andre fortolkninger enn at det skal være veilys. Da er jeg veldig interessert i å se hvilke henvisninger det er til annet lovverk enn det vi har funnet.

Ordfører i Arendal Robert Cornels Nordli

Ordfører i Arendal Robert Cornels Nordli vil ikke gi seg i kampen om lys langs E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det er planlagt belysning i tunneler og kryss, men ordføreren mener det absolutt er nødvendig med veilys på hele strekningen.

– Jeg skjønner ikke at det diskuteres i det hele tatt. Vi ønsker null ulykker og null dødsulykker på en strekning som allerede har 161 avkjøringer. Da er det ikke tvil om at det må være veilys på den nye strekningen.

Vil gi raskt svar

Direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye Veier Finn Asmund Hobbesland forteller at han først fikk muligheten til å se på eposten i går kveld.

– Det er ikke så veldig mye å si om saken akkurat nå. Vi ser på det, så skal vi formulere et direkte svar til ordføreren så fort som mulig, i løpet av en dag eller to.

Freddy De Ruiter fra Arbeiderpartiet leverte i dag et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om hvorvidt Nye Veier følger lovverket, når selskapet ikke vil ha lys på hele strekningen. Dette må ministeren svare på skriftlig innen seks dager.

Direktør for teknologi og utbyggingsstrategi i Nye Veier Anette Aanesland har tidligere sagt til NRK at nedprioritering av veilys ikke øker ulykkesrisikoen.

– Man kjører mer ukonsentrert når det er belysning på veien, hevdet hun.