Hopp til innhold

Årets influensa: – Mange blir svært syke

En av tre pasienter på intensivavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus er kritisk syke av influensa. Men kommuneoverlege i Kristiansand sier mange er immune mot influensaen.

Seksjonsoverlege Hans Flaatten.

Professor og overlege Hans Flaatten ved Haukeland Universitetssykehus er bekymret over at de som legges inn for influensa i år, er svært syke.

Foto: Anders M. Leines / NRK

Professor og overlege Hans Flaatten ved Haukeland Universitetssykehus er bekymret over at de som legges inn for influensa i år, er svært syke. Mer enn én av fire senger på intensivavdelingen er belagt av denne typen pasienter, skriver VG.

Han reagerer på at smittevernlege Dagfinn Haarr uttalte til NRK at årets influensasesong kom til å bli mild fordi folk har blitt immune, og at det ikke er grunn til bekymring.

– De som legges inn i år, er veldig syke, sier Flaatten til nrk.no:

– Det legges nå inn like mange som under svineinfluensaepidemien.

Ønsker å balansere bildet

Dagfinn Haarr

Smittevernlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Smittevernlege Dagfinn Haarr presiserer at hans anliggende er at svineinfluensaen har gjort mange immune mot nye influensautbrudd.

– Det betyr at kanskje færre får den, men de som får den, blir veldig syke, sier Harr.

Overlege Hans Flaatten mener ikke at Haarr tar feil. Men han ønsker å balansere bildet.

– Det finnes to sider her, sier Flaaten:

– På den ene siden har vi influensatilfellene som fastlegene melder inn til Folkehelseinstituttet og som Haarr tar utgangspunkt i. På den andre siden de kritisk syke pasientene som kommer inn til oss på intensivavdelingen.

Også unge rammes

Bare de med svært alvorlig influensa legges inn på sykehus. Men statistikken fra Folkehelseinstituttet viser at antall pasienter med influensa er økende.

Høyest er andelen pasienter med influensasymptomer i Oslo og Vestfold, tett fulgt av Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland og Finnmark. Agder-fylkene er også på vei oppover på statistikken.

Ifølge Flaatten rammes ikke bare eldre og kronisk syke pasienter.

– Vi ser også at alvorlig influensa rammer pasienter i 40- og 50-årsalderen som i utgangspunktet er friske.

Folkehelseperspektiv

Smittevernlege Dagfinn Haarr sier at han ser på influensaspørsmålet ut fra et folkehelseperspektiv.

– Mens Hans Flatten er opptatt av hvor mange pasienter som legges inn på sykehus, og hvor mange respiratorer han har til disposisjon, sitter jeg og ser utover befolkningen og er opptatt av populasjonsdata; hvor mange som rammes av influensaen. Vi vet at den rammer unge mennesker og de som rammes, rammes hardt. Men altså; på grunn av at mange er vaksinert mot svineinfluensa eller har vært smittet tidligere, er mange immune, sier Dagfinn Haarr.

«Bølgen» kommer til Sørlandet også

Avdelingoverlege Ole Rysstad, Sørlandet sykehus

Avdelingsoverlege Ole Rysstad regner med at bølgen med alvorlig syke influensapasienter også vil nå Sørlandet sykehus.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Avdelingsoverlege Ole Rysstad ved medisinsk avdeling på Sørlandet sykehus sier at sykehuset har noen pasienter som er innlagt på grunn av alvorlig influensa, men tallet er foreløpig ikke høyt.

– Men vi venter at det skal øke. Vi leser hva som skjer i Bergen, og «bølgen» kommer nok til å ramme oss også, sier Rysstad.