Arendalsstøtte til vraket Skisland

Politikere i Arendal er forbauset over at Jan Oddvar Skisland ble vraket av sine egne som framtidig medlem av sykehusstyret. Skisland ble sentral da Arendal bystyre torsdag kveld skulle foreslå framtidige medlemmer til styret for Sørlandet sykehus.

Jan Kløvstad (V)

Jan Kløvstad (V) talte varmt for at Jan Oddvar Skisland fra Kristiansand skulle være Arendals kandidat som styreleder i Sørlandet Sykehus HF

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Flere registrerte med undring at formannskapet i Kristiansand hadde vraket Skisland (Ap), som nå er nestleder i styret. Årsaken var blant annet at han har støttet tanken om ett stort sykehus, plassert i Lillesand.

Støtte fra Kløvstad

Jan Oddvar Skisland

Jan Oddvar Skisland fikk støtte fra flere bystyrepolitikere i Arendal, men ikke nok til å bli foreslått som medlem av sykeshusstyret.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Venstres Jan Kløvstad mente Arendal burde foreslå Skisland. – Som ordfører i Kristiansand viste han seg som en person som var i stand til å se landsdelen under ett. Jeg synes det ville være et godt signal hvis vi foreslår en person som viser så god vilje og evne til å løfte hele landsdelen, sa han fra talerstolen.


– Feil signal

Knut Arne Tveiten (H) skrøt også av Skisland, og mente han ville være en god representant. Arbeiderpartiets Atle Svendal sa at han langt på vei delte Kløvstads synspunkter. – Men vi kan ikke rette opp de feil Kristiansand gjør, dessverre, sa Svendal. Han var redd for at et forslag på Skisland kunne bli oppfattet som en mangel på støtte fra lokale kandidater.

– Uryddig

Jan Kløvstad (V) og Pål Koren Pedersen (V)

Venstrepolitikerne Pål Koren Pedersen (t.v.) og Jan Kløvstad.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Varaordfører Anders Kylland (Frp) mente det ville være uryddig hvis Arendal foreslo Skisland. Olaf Bakke (Sp) mente også det ville være uklokt å blande seg . – Han er likevel foreslått av Vest-Agder fylkeskommune, sa Bakke.

Det endte med at bare fire av bystyrets 39 representanter stemte for å lansere Skisland. Men Venstres representanter tok ikke tapet så tungt. De mente likevel at de hadde fått fram en støtte til Jan Oddvar Skisland som kan bli viktig når Helse Sør-Øst skal utpeke det nye styret.