Hopp til innhold

Arendal vil gjeninnføre boplikt

Tomme hus og boligmangel gjør at Arendal kommune nå vil gjeninnføre boplikten som ble fjernet i 2014.

Arendal sentrum sett fra Fløyheia.

Politikere i Arendal vil gjeninnføre boplikt i to områder.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Torsdag sa flertallet i Arendal bystyre ja til å gjeninnføre boplikt i områder i Arendal.

– Vi synes det er fint at vi nå kommer i gang med et forsøk med boplikt to steder i kommunen. Vi får ta det derfra og se om dette vil bli utvidet etter hvert, sier Nina Jentoft i Arendal Arbeiderparti.

Hun påpeker at partiet egentlig ønsker boplikt i hele kommunen, i likhet med SV.

Det ble det ikke flertall for.

Flere boliger uten folkeregistrerte

Siden boplikten ble fjernet i 2014, er det registrert en økning i antall boliger hvor ingen personer er folkeregistret.

Vi har sett en utvikling hvor veldig mange boliger i boligfelt har blitt kjøpt opp til fritidsboliger, sier Jentoft.

I september 2022 var det 1427 boliger i Arendal som ikke hadde noen folkeregistrert.

Dette i kombinasjon med mangel på boliger og at folketallet øker, har fått flere i bystyret til å reagere.

Nå er ønsket å gjeninnføre boligplikten i områdene Kolbjørnsvik og Kilsund/Narestø, i første omgang som et prøveprosjekt i fem år.

Dette var et forslag fra Senterpartiet.

Kolbjørnsvik på Hisøya i Arendal

Det sjønære området i Kolbjørnsvik på Hisøy i Arendal er ett av områdene hvor det har vært aktuelt å gjeninnføre boplikten.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Flere vil bo i Arendal

Selv om tallene viser at det har vært en økning i antall boliger hvor ingen er folkeregistret, anbefalte kommunedirektør Inger Hegna at boplikten i kommunen ikke gjeninnføres.

Årsaken er at kommunen mangler nødvendig verktøy til å følge opp de som ikke oppfyller folkeregisterets krav til å være bosatt på en eiendom.

Etter hennes vurdering svekker dette boplikt som virkemiddel til å oppnå målet om fast bosetting.

Kommunedirektøren har sett en kraftig økning i boliger som er solgt på det åpne markedet i 2021 og 2022, hvor det ikke er noen folkeregistret.

Ett eksempel er uthavnen på Flostad /Narestø. Her var det 14 boliger hvor ingen var folkeregistrert før 2015. I 2022 hadde antallet økt til 24 boliger.

Narestø

I uthavnen på Narestø var det 14 ferieboliger før boplikten ble fjernet. I september 2022 var tallet økt til 24.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Får ikke tilbakevirkende kraft

Boplikten vil ikke få tilbakevirkende kraft.

De boligene som i dag ikke har noen folkeregistrerte beboere, vil ikke bli en del av boplikten før boligene eventuelt blir solgt på nytt.

Etter dagens vedtak skal saken ut på høring, før den kommer tilbake til bystyret for endelige avgjørelse.

Hva mener du om å gjeninnføre boplikten?